Siliranje trava, djetelina i krmnog sirka

Naravno da bi stvar bila sasvim jednostavna kada bi pokošena zelena masa imala šanse da provene no to početkom studenog više ne možemo očekivati.

Što učiniti?

  1. Zelenu masu sa travnjaka u svakom slučaju prije zime i snijega moramo skratiti na visinu od 11-15 cm jer u protivnom možemo očekivati polijeganje, truljenje i propadanje travnjaka. Krmni sirak će tokom zime posve izmrznuti i propasti.
  2. Nedostaje nam krme za stoku svake vrste a najviše bogate zelene i najjeftinije.
  3. Da, moguće je sve iskoristiti pod uvjetom da smo jako brzi.

Ukratko savjetujem:

  • Pripremiti tlo-povišeni dio vaše parcele za siliranje travnjaka. Siliranje gaženjem na tlo u ovoj situaciji mnogo je razboritija varijanta od siliranja u roto bale iz razloga što se silažna masa nema uvjeta provenuti a to znači lošije uvjete siliranja i čuvanja. Imati ćemo vrlo mokru silažnu masu, krma će biti vlažna, kisela a silažni sok će sasvim sigurno naći put da iscuri i na taj način imamo gubitke. Veća je i mogućnost kvarenja.
  • Prije početka siliranja na tlo prostrti suhu masu debljine nekoliko cm: lošije sijeno , slamu ili kukuruzovinu kao pufer materijal kako masa ne bi bila izmiješana sa zemljom.
  • Pripremiti suhi materijal za siliranje poput: sitno isjeckane kukuruzovine, slama pšenična ili ječmena, sijeno lošije kvalitete (nikako pljesnivo). Zobena slama nije za preporuku radi vrlo male moći upijanja.
  • Svježu silažnu masu gaziti na prostrti suhi materijal na način da se radi sendvič sijenaža koja bi se sastojala od slojeva zelene mase i slojeva suhe krme (kukuruzovina, slama, sijeno). Osnovna uloga suhe krme u ovom sendviču jest da upija višak vlage koji će se pokazati kod gaženja a radi se o soku iz zelene biljke u kojemu je mnogo hranjiva pa nam nije u interesu da nam ističe neiskorišten.
  • Koliko suhog materijala ćete trebati ovisi o zelenoj masi. Treba biti pažljiv i raditi što je moguće više slojeva zelene i suhe mase kako bi se napravila određena ravnoteža u vlažnosti sveukupne mase. Najbolje je pratiti masu kako se ponaša tokom gaženja jer mora biti dobro izgažena kako bi se istisnuo zrak.
  • Nakon svega masu pokriti neoštećenom folijom i opteretiti.

U ovoj situaciji, ako ništa drugo, zaista se nema što izgubiti pa preporučam da se pokuša sa opisanim načinom.

Za sva eventualna pitanja stojim na raspolaganju na telefon 091 4882 804.

 

Ljubica Kravarščan dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis