Druga Međunarodna konferencija o proizvodnji mlijeka u Tuheljskim Toplicama

Konferenciju je otvorila, uz prisustvo Sonje Borovčak, županice Krapinsko-zagorske županije, dr. sc. Mirjana Mataušić-Pišl, pomoćnica ministra poljoprivrede.

Uz 70-ak poljoprivrednika i stručnjaka iz Hrvatske, sudionici skupa bili su i proizvođači mlijeka, njih preko 50, iz 13 država EU i Kosova.U radu Konferencije sudjelovalo je i 10-ak naših kolegica i kolega iz Savjetodavne službe.

Tema ovogodišnje Konferencije je bila konkurentnost proizvodnje mlijeka u Hrvatskoj.

Cilj Programa bio je artikuliranje mjera za povećanje konkurentnosti proizvodnje mlijeka u Hrvatskoj do ulaska u EU.

U okviru skupštinskog i konferencijskog dijela Skupa održana su tri vrlo aktualna znanstvena izlaganja, kako sa sadržajnog, tako i sa informativnog aspekta.

Docentica na Sveučilištu u Kassel-u, dr Karin Juergens, imala je izlaganje na temu: Izračun cijene koštanja proizvodnje mlijeka na temelju podataka iz Mreže poljoprivrednih knjigovodstava (INLB).

O stanju mliječnog sektora u Hrvatskoj govorila je prof. dr. sc. Marina Pavlak, sa Zavoda za veterinarsku ekonomiku Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

O zadrugarstvu u EU govorio je prof. dr. sc Markus Hanisch, sa Odjela za Agroekonomiju Humboldt Univerziteta u Berlinu. 

Skup je medijski vrlo dobro praćen.

 

Za više informacija: e-mail: milan.husnjak@savjetodavna.hr

 

mr. sc. Milan Husnjak
savjetnik ravnateljice

Pripremi za ispis