Najlošiji prinosi paralelnog pokusa hibrida kukuruza

pokus16_10.jpg

Kao u svim područjima Međimurja tako i na samom pokusu zabilježen je najmanji prinos suhog zrna kukuruza u ovih sedam godina postavljanja paralelnog pokusa što je posljedica različitih faktora koji su imali utjecaj na prinos.

Ukoliko proučimo količine oborina koje su pale na lokalitetu pokusa vidljivo je da osim ove godine prošla (2011. godina), ali i 2008. godina bile su po količinama oborina slične (tab. 1.)

 

Tab. 1. Količina oborina 1.-9. mjeseca navedene godine 

Godina

Količina oborina mm

2006.

755

2007.

643

2008.

501

2009.

692

2010.

747

2011.

425

2012.

468

U samoj cvatnji i oplodnji (mjesec srpanj) ove godine zabilježeno je 99,8 mm oborina što bi u principu i bilo dovoljno da su one bile dobro raspoređene, no problem su bile također i visoke temperature (max. temp. za srpanj 39,1°C) koje su uzrokovale slabiju oplodnju i vijabilnost polena.

pokus16_10_1.jpg

Osim visokih temperatura na lokalitetu pokusa zabilježen je izuzetno veliki napad kukuruznog moljca koji je dodatno smanjio prinose za približno 20%.

pokus16_10_2.jpg

Najveći prinos u ovoj lošoj kukuruznoj godini ostvario je hibrid KWS 3381 od 9.577 kg/ha s vlagom od 18,8 %, dok je najmanji ostvareni prinos 4.785 kg/ha. Mora se naglasiti da je čak šest hibrida ostvarilo prinos iznad 9 t/ha, iznad 8 t/ha njih najviše čak 21 hibrid, te da se u pokusu nalaze hibridi kukuruza različitih namjena proizvodnje koji ostvaruju i u normalnim godinama manje prinose.

 

Tab. 2. Višegodišnji prosjeka prinosa i vlaga na pokusu

GODINA

PRINOS SUHOG ZRNA

VLAGA %

2006.

11.381

24,2

2007.

12.006

24,5

2008.

13.891

23,7

2009.

12.980

20,5

2010.

13.773

28,9

2011.

8.975

22,6

2012.

7.503

18,7

Sjetva pokusa obavljena je 25. travnja 2012. godine, predkultura je bila pšenica, tretman protiv korova proveden je preparatima: Samson Extra 6 OD-0,75 l/ha+ Banvel-0,3 l/ha.  

Provedena gnojidba:  

GNOJIVO
N
P2O5
K2O
400 kg NPK 5:15:30
20
60
120
200 kg UREE
92
 
 
350 kg NPK 15:15:15
52,5
52,5
52,5
UKUPNO
164,5
112,5
172,5

       

Ovim putem zahvaljujem svim sjemenarskim kućama, njihovim predstavnicima, cijeloj obitelji Babić te kolegama savjetodavcima na svesrdnoj pomoći kako ove tako i svih proteklih godina za podršku koju su mi pružili kod postavljanja pokusa.

 

Suzana Pajić, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis