Prvo jesensko savjetovanje proizvođača mlijeka na području Koprivničko-križevačke županije

Predavači i teme:

  • Tomislav Mesić, dipl. ing.; Utjecaj hranidbe na razvoj junica sa naglaskom na razvoj buraga i vimena.
  • mr. sc. Srećko Ladišić; Izmjene u sjetvenoj strukturi i važnost tehnologije u proizvodnji krme u sušnim razdobljima.
  • Mladen Jarnjak, dipl. ing. (nutricionista) Probavljivost krme i njezin značaj u povećanju proizvodnje mlijeka.
  • Predrag Peršak, dr. vet. med; Važnost proteina u krmi i utjecaj proteina na povećanje proizvodnje mlijeka.

Ovo savjetovanje, kao i ostala planirana savjetovanja ove jeseni i zime imaju namjenu daljnjeg stručnog usavršavanja proizvođača mlijeka na području KKŽ, sa ciljem povećavanja proizvodnje mlijeka po kravi, primjenom suvremene tehnologije u uzgoju junica, proizvodnji krme i hranidbi krava. Ove izrazito sušne godine najveći dio stočara, proizvođača mlijeka, na području KKŽ, uspio je zahvaljujući izmjenama u sjetvenoj strukturi i poštivanju pravovremenih agrotehničkih mjera proizvesti dostatne količine krme za hranidbu svojih goveda. Nekima zahvaljujući suši i područjima sa plitkim tlima to nije uspjelo, tako da će neki od njih morati kupovati krmu, a neki će nažalost smanjiti broj stoke ili će svu stoku prodati. 

 

mr. sc. Srećko Ladišić
viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis