Sajam Lokalnih akcijskih grupa

U gradskom parku bili su postavljeni štandovi na kojima su se predstavili LAG-ovi iz Hrvatske, njihovi projekti, proizvodi i proizvodi lokalnih proizvođača. Područni odjel Poljoprivredne savjetodavne službe Sisačko-moslavačke županije također je sudjelovao na sajmu sa svojim štandom na kojem su bili izloženi informativni materijali za poljoprivrednike.

lag2.jpg

Istovremeno je sa početkom u 10:00 sati u kino dvorani u Hrvatskom domu u Glini održan okrugli stol na temu „Perspektive i izazovi hrvatskih LAG-ova“.
Pozdravni govor i predstavljanje programa sajma su održali:
Louisa Vinton – Koordinatorica UN-a i stalna predstavnica UNDP-a u Hrvatskoj i
Milan Bakšić – gradonačelnik Grada Gline.

Prezentacije su održane na teme: 

  1. „Lokalne akcijske grupe u Europskoj Uniji i očekivanja u budućnosti“ – Panayiotis Patras – zamjenik predstavnika ELARD-a (Europska udruga za ruralni razvoj Leader),
  2.  „Stanje provedbe LEADER-a u Hrvatskoj“- Luka Čuljak – Ministarstvo poljoprivrede,
  3. „Uloga LAG-ova u implementaciji NATURA 2000“ – Državni zavod za zaštitu prirode,
  4. „Prezentacija LEADER mreže u Hrvatskoj“ – Milan Medić – predsjednik LEADER mreže u Hrvatskoj.

 

Andrea Ćosić, dipl. ing. agr.
Stručna savjetnica za agroekonomiku

Pripremi za ispis