Osnovana Udruga orača Istarske županije

Javnim glasovanjem usvojena je odluka o osnivanju Udruge orača Istarske županije sa sjedištem u Višnjanu. U radno predsjedništvo Skupštine izabrani su: Aldo Štifanić, predsjednik, te članovi Dario Padro, Ivanka Bervida i Valdi Kocijančić. 

Gospodin Aldo Štifanić, predsjednik radnog predsjedništva Skupštine, pročitao je Statut Udruge orača Istarske županije (UOIŽ), koji je nakon kraće rasprave usvojen. Za predsjednika Udruge  izabran je Aldo Štifanić. Članovi Izvršnog odbora Udruge su: Aldo štifanić, predsjednik, te članovi Bernard Prekalj, Igor Ferenac, Irvin Kocijančić i Đani Legović. Prema usvojenom Statutu Udruge, predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora. Jednoglasno su izabrani članovi Nadzornog odbora Udruge i to: Ivanka Bervida, predsjednik, članovi Miran Gortan i Valdi Kocijančić. Dano je ovlaštenja za zastupanje Udruge predsjedniku Aldu Štifaniću te je donijeta odluka o pokretanju postupka za upis Udruge orača Istarske županije (UOIŽ) u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave. Sjedište Udruge je na adresi Zagrebačka 21, 52463 Višnjan, a kontakti su: tel i fax: +385 052 449 361, E-mail: aldo.stifanic@net.hr. Također je prihvaćena odluka o učlanjenju Udruge orača Istarske županije u Hrvatsku udrugu za organizaciju natjecanja orača (HUONO).

Edukaciju vezanu za oranje vodit će Dario Padro, koji je ujedno i trener natjecatelja orača koji će predstavljati UOIŽ na svim natjecanjima. Godišnje članarine za fizičke osobe iznosi 50,00 kn. Dario Padro predložio je da visina članarine za pravne osobe bude 500,00 kn.

Prvo  natjecanje orača Istarske županije održat će se 20. srpnja 2012. u Višnjanu na OPG-u Alda Štifanića. 

Ivanka Bervida, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica za stočarstvo
 
Pripremi za ispis