Online izdavanje Potvrda za višestruku sukladnost

Poljoprivredna savjetodavna služba u tijeku je uspostavljanja sustava evidencije prisutnosti na predavanju Višestruka sukladnost – Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti ili individualnog savjetovanja o toj temi. Ukoliko je PG na samom predavanju ili nakon individualnog savjetovanja dobio Potvrdu o ispunjavanju uvjeta savjetovanja poljoprivrednika od organizatora edukacije, ta je potvrda u potpunosti važeća i nije potrebno tražiti drugu potvrdu.

Ukoliko vam je Potvrda ipak potrebna do nje se može doći u tri koraka:

1. korak: Pristup stranici Zahtjeva za potvrdom

Sustavu za online izdavanje Potvrda možete pristupiti putem linka Višestruka sukladnost na internet stranici https://www.savjetodavna.hr/. Klikom na link otvara se obrazac Zahtjeva za potvrdom.

zahtjev_400a.jpg

2. korak: Upisom MIBPG-a dobiva se podatak o ispunjavanju uvjeta SP ovisno o tome ispunjava li PG uvjete SP-a ili ne.

U slučaju kad MIBPG nije evidnentiran u bazi podataka ili je MIBPG evidentiran u bazi podataka, ali PG ne ispunjava uvjete SP-a ispisuje se takva obavijest na ekranu. Ukoliko imate prigovor na takvu situaciju možete se obratiti na e-mail mailto:visestruka.sukladnost@savjetodavna.hr ili u adresaru savjetnika potražiti najbliži ured Poljoprivredne savjetodavne službe i njima se obratiti za pomoć.

U slučaju kad je MIBPG evidentiran u bazi podataka i PG ispunjava uvjete SP-a ispisuje se Potvrda o ispunjavanju uvjeta savjetovanja poljoprivrednika na ekranu:

potvrda_2a.jpg
3. korak: Ispis potvrde

Prikazanu potvrdu moguće je ispisati te je koristiti u za to predviđene svrhe. Prikazane podatke u potvrdi nije moguće promijeniti. Ključni podatak na potvrdi je ID koji je jedinstven za svaku kombinaciju predavanja i MIBPG-a te se po njemu može provjeriti ispravnost potvrde.

U slučaju da PG-i nisu u mogućnosti sami ispisati Potvrdu mogu se obratiti u urede Poljoprivredne savjetodavne službe te tamo uputiti zahtjev za ispisom potvrde.

Ured predstojnice HPK
Vanda Čuljat, dipl. ing. el.
načelnica Odjela za informatiku i informacijsku sigurnost

Pripremi za ispis