Javna poljoprivredna savjetodavna služba u provedbi IPARD-a

Kako bi se olakšao pristup programu IPARD, osobito malim i srednjim poljoprivrednim proizvođačima, Javna poljoprivredna savjetodavna služba (JPSS) otpočinje s kontinuiranom provedbom niza aktivnosti. Ove aktivnosti su najvećim dijelom usmjerene na tzv. „male projekte“ iz mjera 101 i 302 programa IPARD. Za potrebe provjere prihvatljivosti ulaganja, savjetnici JPSS-a su izradili Liste za provjeru korisnika i ulaganja za Mjere 101 i 302 IPARD-a. Svaki poljoprivrednik, koji zatraži informaciju, odnosno savjet o mogućnostima sufinanciranja investicije sredstvima IPARD-a biti će informiran o svim prilikama i preprekama za korištenje sredstava IPARD-a. Poljoprivredna gospodarstva će uz pomoć osposobljenih savjetnika Javne poljoprivredne savjetodavne službe moći provesti provjeru prihvatljivosti planiranog ulaganja. Nakon obavljene provjere planiranog ulaganja i potencijalnog korisnika, pristupa se izradi IPARD prijave. Operativna provedba ide sve do završne faze odnosno do isplate IPARD sredstava na račun korisnika.

IPARD sredstva usmjerena su na ograničeni broj sektora, prihvatljivih ulaganja i krajnjih korisnika. Ona su usmjerena na održive proizvođače, a jasni je prioritetni cilj poduprijeti ih u približavanju standardima Zajednice i pomoći im da postanu konkurentniji. Državni programi i IPARD sredstva na taj način dopunjuju jedni druge omogućavajući potrebne potpore raznim korisnicima uz podjelu ciljeva. Nadalje, jedan od ciljeva IPARD programa je također i doprinijeti održivom i socijalno skladnom procesu ruralnog razvoja u skladu s međunarodnom ekološkom praksom razvijanjem ruralne ekonomije, povećanjem prihoda i omogućavanjem i osiguravanjem mogućnosti zapošljavanja u ruralnim područjima kako bi se uravnotežile nejednakosti između regija u usporedbi s urbanim područjima.

Uspješnost dostizanja navedenih ciljeva najvećim dijelom ovisi o konačnom iskorištenju ukupnih IPARD sredstava kroz mjere 101, 103 i 302. Važnost korištenja IPARD sredstava za financiranje projekata povećana je činjenicom da se 75 % sredstava potpore osigurava iz proračuna Europske unije.

U praktičnoj provedbi programa IPARD u RH vidljiva je slabija zastupljenost prijava tzv. malih projekata. Teško je preciznije odrediti ovaj termin, međutim procjena je da se to odnosi na projekte čiji ukupni prihvatljivi izdaci ne prelaze cca. 100 000 EUR.

Neki od razloga slabije zastupljenosti malih projekata su: 

  1. relativno visoka tržišna cijena savjetničkih usluga i popratne dokumentacije
  2. slabije financijske i organizacijske mogućnosti potencijalnih korisnika IPARD sredstava za male projekte
  3. neriješeni vlasnički i drugi formalno pravni odnosi
  4. složenost IPARD procedure i potrebnih preduvjeta
  5. globalna ekonomska kriza i ulagačka neizvjesnost.
  6.   

Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz veljače, do sada je ugovoreno 258.552.450,38 kn bespovratne potpore na mjerama 101, 103 i 302, čemu treba pridodati 190.617.695,06 kn za projekte iz mjere 301 (ruralna infrastruktura) za koje su potpisani memorandumi o razumijevanju s korisnicima s kojima će se, po dovršetku postupka javne nabave, potpisati konačni ugovori.  Iskorištenost raspoloživih sredstava do sada iznosi 37,63%. Iskorištenost varira ovisno o mjeri (mjera 302 – 9,40%, mjere 101 i 103 – 30,52% te mjera 301 – 67,7%).

Područni odjel HPK-a Zagrebačke županije
mr.sc. Robert Črep, viši stručni savjetnik za agroekonomiku
Pripremi za ispis