U Karlovcu održana regionalna radionica o metodologiji rada savjetodavaca

Na radionici su sudjelovali Željka Gudelj-Velaga, predstojnica JPSS-a, mr. sc. Ivka Veić i mr. sc. Marina Mikšić, pomoćnice predstojnice, mr. sc. Marija Ševar, načelnica Odjela za ekološku i integriranu poljoprivredu, mr. sc. Višnja Šimunović, načelnica Odjela za hortikulturu, mr. sc. Lada Bičak, načelnica Odjela za zaštitu bilja, mr. sc. Srećko Ladišić, načelnik Odjela za stočarstvo, Višnja Magdić, dipl. ing. agr., načelnica Odjela za ruralni razvoj te djelatnici Karlovačke, Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije.

Načelnici stručnih odjela predstavili su metodologiju rada prema veličini PG-a, prema vrsti proizvodnje, spremnost PG-a na suradnju,… Sva gospodarstva koja žele, u pojedinoj Županiji, bit će obuhvaćena grupnim metodama. Grupna metoda će se koristiti u svim aktivnostima prema planu u kojima treba prenijeti opće i specijalističke informacije (npr. predavanja o uvjetima višestruke sukladnosti, dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima) i povećati kapacitet znanja proizvođača. Gospodarstva čiji članovi žele više informacija i znanja biti će uključena u rad studijskih grupa, pozivana na prikaze rezultata pokusa i prikaze npr. ekoloških ili pak integriranih metoda rada na oglednim gospodarstvima i dr. Za pojedinačan rad sa OPG-ima koristit će se metoda odabira gospodarstava prema aktivnostima iz plana rada savjetnika. Ciljne skupine su također i udruge i zadruge proizvođača, mladi i žene u ruralnim sredinama.

U informiranju poljoprivrednih gospodarstava koristit će se masovne metode informiranja putem stručnih članaka i priloga, preporuka i savjeta, pripremom i distribucijom informativnih letaka i izradom stručnih publikacija, nastupima u lokalnim i nacionalnim medijima (novine, radio, TV) i putem mrežne stranice HPK prema mjesečnim media planovima.

Rukovoditelji Područnih odjela prezentirali su podatke o radu za svoje županije za prva dva mjeseca ove godine. Iznijeli su podatke o broju održanih predavanja, broju prisutnih poljoprivrednika na predavanjima, broju upisanih PG u Upisnik.

Tijekom siječnja i veljače održano je 767 predavanja i savjetovanja o višestrukoj sukladnosti na kojima je nazočilo 28 000 poljoprivrednika. Na predavanjima su poljoprivrednici upoznati i s drugim teme, posebno novim zakonima i pravilnicima.  

Područni odjel HPK-a Ličko-senjske županije
Nataša Bronzović, dr. vet. med., stručna savjetnica
Pripremi za ispis