Zagrebačka županija daje 5,87 milijuna kuna za subvencije i potpore kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi i ruralnom razvitku

Korisnici županijske subvencije ili potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, imaju prebivalište odnosno sjedište na području Zagrebačke županije, imaju poljoprivrednu proizvodnju za koju traže subvenciju na području županije tj. realiziraju projekt za koji traže potporu na području Zagrebačke županije itd. Najviši iznos županijske subvencije odnosno potpore koji jedan korisnik može ostvariti iznosi do 100.000 kuna.
Uz navedenih 5,87 milijuna kuna, Zagrebačka županija je u ovoj godini osigurala za donacije u poljoprivredi 970.000 kuna, za lovstvo od 1,1 milijun kuna, a za mjere ruralnog razvoja koje će se koristit za izgradnju i adaptaciju infrastrukture na ruralnom prostoru 5,7 milijuna kuna. Tako ukupna bespovratna sredstva koja se planiraju dodijeliti u 2012. godini kroz Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije iznose 13,6 milijuna kuna.

U 2012. godini Zagrebačka će županija u poljoprivredi subvencionirati premije osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrća cvijeća, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne stoke i kokoši nesilica; unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu; legalizaciju farmi; razvoj stočarske proizvodnje; uzgoj i držanje izvornih zaštićenih pasmina domaćih životinja (hrvatski posavac,hrvatski hladnokrvnjak, turopoljska svinja, zagorski puran, kokoš hrvatica). U ruralnom razvoju subvencionirat će se edukacija i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu, proizvodnja i sabiranje kravljeg mlijeka s područja općina Žumberak i Krašića, nabava pokretnih laktofriza te proizvodnja i isporuka kozjeg mlijeka.

Potpore kapitalnim ulaganjima dodjeljivat će se u sektorima povrćarstva (uključujući proizvodnju jagoda i gljiva), cvjećarstva (uključujući ljekovito i začinsko bilje), voćarstva, vinogradarstva i vinarstva, ekološke poljoprivrede te stočarstva. Konkretne mjere za koje će se dodjeljivati potpore nalaze se u tekstu natječaja. Potpore kapitalnim ulaganjima u ruralnom razvoju dodjeljivat će se za troškove izgradnje i opremanje novih smještajnih kapaciteta na poljoprivrednom gospodarstvu, troškove izgradnje, opremanja i adaptacije kapaciteta za prijem gostiju te troškovi adaptacije i opremanje objekata za prodaju vlastitih poljoprivredno prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na objavljene natječaje do 15. rujna, odnosno 31. listopada 2012. godine.

Informacije, tekstovi natječaja i obrasci zahtjeva za bespovratne subvencije i potpore nalaze se ovdje.

Više informacija može se dobiti na sljedećim telefonskim brojevima 01/6009 496; 6009 427; 6009 420; 6009 426.

Izvor: www.zagrebacka-zupanija.hr

Pripremi za ispis