Europska komisija pozvala 13 zemalja članica EU da prestanu koristiti neobogaćene kaveze za kokoši nesilice

Politička odluka za ukidanje neobogaćenih kaveza donesena je 1999. Zemlje članice imale su dvanaest godina za prelazak na novi sustav i provedbu direktive, no zasad, i unatoč opetovanim pozivima Komisije, navedene zemlje članice nisu adekvatno provele zakone EU. 

Od 1. siječnja 2012., prema direktivi 1999/74/EC, zahtijeva se da sve kokoši nesilice budu držane u obogaćenim kavezima s dodatnim prostorom za gniježđenje, kljucanje, čeprkanje i spavanje ili u alternativnim sustavima. Prema direktivi kavezi se mogu rabiti samo ako svakoj jedinki pružaju barem 750 cm² kaveznog prostora, prostor za gniježđenje, prostor za otpad, prečke i opremu za trošenje kandži, čime bi kokoši zadovoljavale svoje biološke  potrebe.

Ključno je da zemlje članice u potpunosti provode zahtjeve direktive. Razumije se da članice koje svoje zakonske obaveze ne ispune nanose posljedice ne samo po dobrobit životinja nego mogu stvoriti i tržišne poremećaje i nelojalnu konkurenciju. Zemlje članice koje i dalje dopuštaju uporabu neobogaćenih kaveza dovode u slabiji položaj ono poslovanje zbog kojeg se ulagalo u kaveze da bi se udovoljilo novim mjerama.

Nakon upozorenja Europske komisije povjerenstva dotične zemlje članice imaju dva mjeseca da se očituju na službeno pismo u skladu s prekršajnim postupkom EU. Ne odgovore li na adekvatan način, komisija će poslati „obrazloženo mišljenje“ u kojem će od dotičnih zemalja članica zahtijevati da poduzmu potrebne mjere da udovolje zahtjevima direktive unutar dva mjeseca. 

Izvor: Europska komisija
 
Pripremi za ispis