Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Fonda za smanjenje nitrata Projekta kontrole onečišćenja u poljoprivredi

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim u Priručniku i nalaze se u jednoj od 3 projektne županije: Varaždinskoj, Osječko-baranjskoj ili Vukovarsko-srijemskoj.

Sredstva se dodjeljuju za izgradnju objekata za skladištenje gnojiva u skladu sa zahtjevima EU, uključujući nepropusne platforme za kruti stajski gnoj s drenažnim sifonima i jamama za gnojnicu, tj. tekuće gnojivo i opremu za manipulaciju (upravljanje) gnojivom. 

Sredstva se dodjeljuju za:
 
          Izgradnju ili rekonstrukciju objekata za skladištenje krutog stajskog gnoja i gnojnice
          Uređaje za miješanje gnojnice
          Pumpe za pražnjenje tankova
          Separatore za gnojnicu
          Strojeve za utovar krutog stajskog gnoja
          Cisterne za gnojnicu
          Transportere za gnojivo
          Specijalne prikolice za distribuciju gnojiva
          Injektore za gnojnicu 
 
Sredstva se neće isplaćivati samo za nabavu opreme (bez ulaganja u izgradnju objekta za skladištenje gnojiva).
 
Vrijednost opreme koja će se financirati sredstvima Investicijskog fonda za smanjenje nitrata ne može biti veća od ukupne vrijednosti investicije u sustav skladištenja gnojiva.
Maksimalni prihvatljivi trošak za financiranje po korisniku iznosi 600.000,00 HRK, s time da će se iz projekta odobriti maksimalno do 75% od iznosa maksimalnog prihvatljivog ulaganja što iznosi do 450.000,00 HRK. Troškove koji prelaze vrijednost od 600.000,00 HRK korisnik će snositi iz vlastitih sredstava.
 
a)      uključena je isplata od 55% avansa za sve potpisnike ugovora
b)      rok za početak radova je najviše 14 dana od potpisivanja ugovora ili   dodatka ugovoru
c)      rok za podnošenje zahtjeva za isplatu preostalih sredstava je 90,   iznimno 120 dana uz valjano obrazloženje.
 

Rok za podnošenje prijava počinje teći 10. siječnja 2012. i traje do 10. veljače 2012.
Prijave pristigle prije i nakon naznačenog roka neće se razmatrati.
 
Prijave pristigle po objavljenom natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja koji je vidljiv na omotnici pošiljke, do iskorištenja raspoloživih sredstava Investicijskog fonda za smanjenje nitrata.
Cjeloviti tekst natječaja možete pročitati OVDJE 
 
 
Pripremi za ispis