Povjerenik Dacian Cioloş pozdravlja neformalan sporazum između Vijeća i Parlamenta o novim pravilima za sektor mlijeka i mljekarstva

Organizacije proizvođača će posjedovati sav potreban alat za bolje promoviranje svojeg rada u prehrambenom lancu. Ova nova uredba će otvoriti put prema modernom upravljanju poljoprivrednim tržištima, koji se odlikuje smanjenom birokracijom i boljom organizacijom između državnih tijela i privatnih sudionika s alatima osmišljenim za nove gospodarske izazove. Ovi alati će zamijeniti instrumente koji su izgubili učinkovitost i nisu spriječili krizu mliječne industrije u 2009.

Uredba daje državama članicama mogućnost da pisani ugovori između poljoprivrednika i prerađivača postanu obvezni te da kupce mlijeka obvežu da poljoprivrednicima ponude minimalno trajanje ugovora. Ovi ugovori bi se trebali sklapati prije isporuke i sadržavati posebne elemente kao što su cijena, količina, detalji u vezi plaćanja, prikupljanja i pravila za višu silu. Svi ovi elementi bi se trebali slobodno pregovarati između strana a poljoprivrednik može odbiti ponudu za minimalnim trajanjem ugovora. Isporuke zadrugama koje vrše poljoprivrednici koji su njihovi članovi su izuzete iz ovog ugovora ukoliko statuti ili pravilnici zadruga sadrže odredbe koje imaju slične učinke kao i propisani ugovor.

Kako bi osnažili pregovaračku snagu proizvođača mlijeka, poljoprivrednici se mogu organizirati u organizacije proizvođača (OP) koje mogu skupno pregovarati o uvjetima ugovora uključujući cijenu sirovog mlijeka. Količina mlijeka o kojoj OP može pregovarati ograničena je na 3,5% proizvodnje EU-a i do 33% nacionalne proizvodnje uključenih država članica. Za države članice s proizvodnjom manjom od 500.000 tona (Malta, Cipar i Luksemburg), ograničenje nacionalne proizvodnje je određeno na 45% umjesto na 33%. Ova ograničenja omogućuju pregovore između OP-ova približno jednake veličine u ulozi vodećeg prerađivača mlijeka dok se na tržištu mliječnim proizvodima održava učinkovita konkurencija.

U pogledu važnosti sireva s oznakama PDO (Protected Designation of Origin odnosno Oznaka izvornosti) i PGI (Protected Geographical Indication odnosno Oznaka zemljopisnog podrijetla), ponajprije za ranjive ruralne regije te kako bi se osigurala dodana vrijednost i kvaliteta, države članice imaju pravo primijeniti pravila za reguliranje nabave PDO/PGI sireva na zahtjev organizacije proizvođača, međugranske organizacije (interbranch organisation – IBO) ili skupine PDOI/PGI-ja. Dvije trećine proizvođača mlijeka moraju unaprijed dogovarati pravila pri čemu oni predstavljaju barem dvije trećine proizvodnje mlijeka a u slučaju IBO i skupina PDOI/PGI-ja, barem dvije trećine proizvođača sira koji predstavljanju barem dvije trećine proizvodnje sira. Nadalje, potrebno je ispuniti sklop uvjeta, prije svega kako bi se izbjeglo nanošenje štete trgovini ostalim proizvodima i kako bi se zaštitila manjinska prava. Države članice moraju obaviti provjere te su u slučaju nesukladnosti obvezne opozvati pravila.

Posebna EU pravila za međugranske organizacije u sektoru mlijeka i mljekarstva omogućuju sudionicima u nabavnom lancu mliječnih proizvoda da uspostave dijalog i provedu nekoliko aktivnosti koje će djelomično biti izuzete iz pravila natjecanja. Ove skupne aktivnosti se tiču, između ostalog, poboljšanja poznavanja i transparentnosti proizvodnje i tržišta, promicanja, istraživanja, inovacija i poboljšanja kvalitete.

Kako bi se pobliže pratio razvoj tržišta nakon isteka režima kvote za mlijeko te u korist transparentnosti, pružit će se pravovremeni podaci o dostavljenim količinama mlijeka.

Mjere će se primjenjivati do sredine 2020. Komisija će u 2014. i 2018. izvijestiti Europski parlament i Vijeće o situaciji na tržištu i provođenju mjera, posebno ocjenjujući učinak na proizvođače mlijeka i proizvodnju mlijeka u nerazvijenim regijama i pokrivajući potencijalne poticaje kojima se poljoprivrednike ohrabruje na sklapanje sporazuma o zajedničkoj proizvodnji.

Sporazum još mora biti formalizirati na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta, Vijeća ministara poljoprivrede i Komisije u skladu s odgovarajućim postupcima.

Izvor: Europska komisija
Pripremi za ispis