Obnova maslina u opožarenim maslinicima otoka Brača

Prikaz obnove maslina dogovoren je na predavanju koje smo za poljoprivrednike organizirali odmah nakon katastrofalnog požara koji je prošlog ljeta zahvatio više od 5000 ha površine zapadnog dijela otoka Brača u općinama Sutivan, Nerežišća i Milna.
Poljoprivrednici su pokazali veliki interes i aktivno sudjelovali u ovoj „školi na otvorenom“ koju su vodili savjetnici Žarko Kovačić i Milan Jakovčić. Daljnje aktivnosti prikaza obnove maslinika u općinama Milna i Nerežišća provest će se po dogovoru u idućem razdoblju.
Osim obnove opožarenih poljoprivrednih površina, u navedenim općinama u tijeku je i provedba Programa mjera obnove opožarenih površina koji je Vlada RH prihvatila u listopadu ove godine. Program obuhvaća uređenje zapuštene mreže šumskih i poljskih putova kako bi se vlasnicima, odnosno posjednicima omogućilo provođenje agrotehničkih mjera na poljoprivrednom i šumskom zemljištu. Tako bi se revitalizirala velika područja koja su nekoć bila pod višegodišnjim nasadima i pašnjacima, a i znatno bi se smanjilo požarno opterećenje. Pravo sudjelovanja u Programu imaju općine Sutivan, Milna i Nerežišća, a nadležno je tijelo za provjeru provedbe Programa Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, dok je za provedbu određena Splitsko-dalmatinska županija. Stručne službe koje sudjeluju u pripremi i provedbi Programa jesu Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatske šume i HPK Javna poljoprivredna savjetodavna služba.

Područni odjel HPK Splitsko-dalmatinske županije
Milan Jakovčić, dipl. ing., stručni suradnik

Pripremi za ispis