Posjet delegacije Europske komisije Grubišnom Polju

Delegaciju su sačinjavali članovi Europske komisije, DG Agri: Mihail Dumitru, direktor Uprave E; Pedro Tarno, načelnik odjela E.3; Tue Fosdal-Rasmussen, desk officer za RH; Doretta Ghinzelli, desk officer za proširenje,  članovi Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Uprave za ruralni razvoj, Upravna direkcija programa SAPARD/IPARD Žaklina Jurišić, ravnateljica Uprave; Ivan Ciprijan, viši stručni savjetnik za LEADER i ruralnu mrežu; Marin Fak, stručni savjetnik za promotivne aktivnosti, te članovi Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Tatjana Malečić Pezelj, direktorica Sektora za strukturnu potporu, te Ana Gadže, viša savjetnica.

Sa svojim domaćinima, predstavnicima lokalne uprave Grubišnog Polja, posjetili su tvornicu Zdenka, mliječni proizvodi d.o.o. u Velikim Zdencima. Nakon kratkog predstavljanja firme obiđen je Pogon II – topljeni sirevi. Za nabavu strojeva – pet pakirki – korištena su sredstva SAPARD-a. Za opremanje Pogona I – linije za prijem i pasterizaciju mlijeka; salamurenje sireva i CIP-pranje te kupnju kotlova za kotlovnicu – korištena su sredstva iz programa IPARD.

Na području grada delegacija je obišla i OPG Ivana Vranića koji na svojoj farmi drži više od 100 grla goveda s podmlatkom. To napredno gospodarstvo obrađuje i stotinjak ha površina.
U gradskoj su vijećnici održana i predavanja koja su nazočnima približila rad lokalne uprave i pojedinih službi. O radu i ulozi regionalne razvojne agencije – RERA Bjelovarsko-bilogorske županije, te općenito o županiji i projektima s naglaskom na one koji su sufinancirani sredstvima EU izlaganje je održao Marinko Bartulović.
Sa stanjem poljoprivrede i ruralnog razvoja na području županije, te vrlo važnoj i neizostavnoj ulozi Hrvatske poljoprivredne komore Javne poljoprivredne savjetodavne službe (HPK JPSS) na lokalnoj razini auditorij je iscrpno upoznao kolega Josip Komljenović, dipl. ing. agr.

Prikazan je i 10-minutni film o gradu Grubišnom Polju, a gđa Dijana Turniški, mag. ing. agr. predstavila je rad i sadržaj strategije LAG-a „Bilogora Papuk“.
Osvrnuvši se na ulogu Javne poljoprivredne savjetodavne službe, gosp. Mihail Dumitru istaknuo je i buduću važnu ulogu naše Službe, koja bi se temeljila na mjerama Programa za ruralni razvoj, čiji se projekti planiraju implementirati u razdoblju od 2014. do 2018. god.
Na neformalnom druženju u novoobnovljenom lovačkom domu LD „Srndać“ u Velikim Zdencima sudionici skupa izrazili su veliko zadovoljstvo situacijom viđenom na terenu.

 

 

Područni odjel HPK Bjelovarsko-bilogorske županije
Grozdana Grubišić-Popovović, dipl. ing. agr.
Ivan Uđbinac, dipl. ing. agr.

Pripremi za ispis