Obavijest obveznicima poreza na dohodak s više od 48.000 kuna primitaka u 2010. godini i posebna obavijest mljekarima

Osim izmjena koje se odnose na uređenje sustava izravnih plaćanja za 2012. godinu, dvije vrlo značajne promjene odnose se već i na proizvodnu 2011. godinu.
Tako je za 2011. godinu smanjen minimalno potican broj mliječnih krava s pet na jednu što će omogućiti zadržavanje više proizvodnih resursa u sektoru mljekarstva u sustavu potpore.
Također je važno uočiti da je povećan prag primitaka od izravnih plaćanja za obvezan ulazak nositelja OPG-a u sustav poreza na dohodak po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede i to s 24.000 na 48.000 kuna. To znači da već u 2011. godini svi nositelji OPG-a koji su podnijeli zahtjev za izravna plaćanja moraju biti u sustavu poreza na dohodak jedino ukoliko su njihovi OPG-i u 2010. godini ostvarili više od 48.000 kuna primitaka od izravnih plaćanja.
Pri tome, više nije potrebno da korisnik uz zahtjev za izravna plaćanja priloži dokaz o uključenju u sustav poreza na dohodak već taj podatak Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izravno provjerava i razmjenjuje s Poreznom upravom.
 
Posebna obavijest mljekarima


Taj je Pravilnik stupio na snagu 14.11.2011. a najznačajnije izmjene odnose se na: 
·         produljenje roka za podnošenje zahtjeva u 2011. godini za mlijeko i mliječne krave do 21. prosinca 2011. godine i
·         produljenje roka za podnošenje izmjena i dopuna Zahtjeva u 2011. godini i to do 21. prosinca 2011. godine.
Prilikom podnošenja Zahtjeva ili izmjena i dopuna Zahtjeva poljoprivredna gospodarstva mogu zatražiti pomoć u Regionalnim uredima Agencije za plaćanje kojima se ovi zahtjevi dostavljaju. Svi koji potencijalno ostvaruju pravo po osnovi neke od navedenih promjena, biti će pozvani od strane Agencije, te će im biti osigurana pomoć u ispunjavanju zahtjeva. 
 
 
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
 
 
Pripremi za ispis