Gospodarski sajam – sajam sira Grubišno Polje

Svi proizvođači sira, velike mljekarske kuće i mali sirari iz cijele Republike Hrvatske predstavit će posjetiteljima svoje najbolje proizvode. Ponuda na tim prelijepim štandovima svake je godine sve raznovrsnija, širok asortiman poznatih mljekara i još poznatijih sirnih marki zajedno s domaćim sirevima pružit će kupcima vrhunski doživljaj.

U sklopu manifestacije bit će predavanje „IPARD program: mjere 101,103 i 302” koje će održati Tugomir Majdak, načelnik Sektora za upravljanje programima ruralnog razvoja EU u Ministarstvu poljoprivrede. Zatim, istoga dana, 19. studenoga 2011. godine održat će se predavanje „Dobra poljoprivredna praksa – nitratna direktiva„ i „Ozakonjenje zgrada – legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada”, koje će održati dr. sc. Ivan Danjek, načelnik Odjela za ratarstvo Javne poljoprivredne savjetodavne službe Hrvatske poljoprivredne komore. Predavanje „Pogreške sireva s osvrtom na pogreške sireva s ovogodišnjeg ocjenjivanja” održat će dr. sc. Nataša Mikulec s Agronomskog fakulteta Sveučililišta u Zagrebu. Također će se, u organizaciji Javne poljoprivredne savjetodavne službe Bjelovarsko-bilogorske županije i grada Grubišnog Polja, održati ocjenjivanje sireva od strane posjetitelja pod nazivom „ Moj sir je najbolji”.

Program sajma

Područni odjel HPK Bjelovarsko-bilogorske županije
Darija Marković, dipl. ing. agr,
viša stručna savjetnica za stočarstvo

Pripremi za ispis