Sastanak u Županijsko-regionalnoj komori HPK Vukovarsko-srijemske županije

Nazočnima se obratio dr. sc. Ivan Katalinić, direktor HPK, koji je naglasio važnost uske i isprepletene suradnje djelatnika Javne poljoprivredne savjetodavne službe te članova Skupštine HPK iz Vukovarsko- srijemske županije. Hrvatska poljoprivredna komora postaje krovna institucija koja štiti interese svojih članova u svim segmentima poljoprivredne proizvodnje.

Predsjednik Županijsko-regionalne komore Vukovarsko-srijemske županije Darko Juzbašić naveo je da je jedan od ciljeva sastanka upoznavanje djelatnika Savjetodavne službe sa članovima Skupštine HPK, kako bi se u budućnosti osigurala još bolja suradnja (koja je već sada na zavidnoj razini) dvaju tijela koja djeluju u sustavu Hrvatske poljoprivredne komore.

 
Hrvatska poljoprivredna komora
                       Tomislav Kunovec, mag.iur.
Pripremi za ispis