Javni natječaji za sufinanciranje troškova otkupa i skladištenja mandarina, jabuka I. klase, industrijskih jabuka i grožđa

Mandarine

Pravo sudjelovanja imaju domaće pravne osobe-otkupljivači. Prijave se podnose Agenciji za plaćanja do 30. prosinca 2011. godine. Ministarstvo će potpisati Ugovore sa otkupljivačima mandarina nakon dostave natječajne dokumentacije i administrativne kontrole. Otkupljivač je obvezan proizvođaču mandarina isplatiti cjelokupnu vrijednost isporučenih mandarina otkupljenih u okviru kvote najkasnije do 17. siječnja 2012. godine.

Jabuke I. klase

Pravo sudjelovanja imaju domaće pravne osobe-otkupljivači, a sufinancirat će se jabuka I. klase, otkupljena do 01. studenog 2011. godine. Prijave se podnose Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 15. studenog 2011. godine. Ministarstvo će potpisati Ugovore s otkupljivačima nakon dostave dokumentacije o izvršenom otkupu. Otkupljivač je obvezan vlasniku jabuka isplatiti cjelokupnu vrijednost isporučenih jabuka  I. klase otkupljenih u okviru kvote najkasnije do 30. lipnja 2012. godine. 
 
Jabuke za industrijsku preradu

Pravo sudjelovanja imaju poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a sufinancirat će se jabuka za industrijsku preradu prodana/otkupljena do 15. prosinca 2011. godine. Zainteresirani proizvođači dužni su najkasnije do 30. prosinca 2011. podnijeti prijavu i dostaviti dokumentaciju o prodanim količinama Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Isplatu proizvođača jabuka za industrijsku preradu Agencija za plaćanja će izvršiti nakon dostave i kontrole dokumentacije.
  
Grožđe

Pravo sudjelovanja imaju pravne osobe i obrti, otkupljivači, a sufinancirat će se grožđe otkupljeno do 30. studenog 2011. Prijave se podnose Agenciji za plaćanja do 15. prosinca 2011. godine. Ministarstvo će potpisati Ugovore s otkupljivačima nakon dostave dokumentacije o izvršenom otkupu. Otkupljivač je obvezan vlasniku grožđa isplatiti cjelokupnu vrijednost isporučenog grožđa otkupljenog u okviru kvote najkasnije do 31. kolovoza 2012. godine.

 

Za više informacija molimo posjetite www.apprrr.hr ili nazovite 01/6002-855

Pripremi za ispis