Radionice o proizvođačkim organizacijama

U tom razdoblju dva će španjolska stručnjaka održati radionice kako slijedi: 
  • Zagreb, 24. listopada, 9.30 sati, kinodvorana MINGORP-a, Ulica grada Vukovara 78;
  • Šibenik, 25. listopada, 11.00 sati, Gradska knjižnica „Juraj Šišgorić“, Poljana 6;
  • Slavonski Brod, 26. listopada, 10.30 sati, Županijska vijećnica, Petra Krešimira IV. 1;
  • Pazin, 28. listopada, 9.00 sati, Spomen dom, Šetalište pazinske gimnazije 1.
Za više informacija o radionici i za prijavu u Zagrebu kontaktirajte: gđu. Višnju Šimunović, tel. 091 4882 713, e-mail: visnja.simunovic@komora.hr, gđu. Vlastu Rubeša Vili, tel. 01 2011 808, e-mail: vlasta.rubesa@komora.hr ili gđu. Aleksandru Radić, tel. 01 6527 873, e-mail: aleksandra.radic@komora.hr
 
Za više informacija o radionici i za prijavu u Šibeniku kontaktirajte g. Davorina Pamića, tel. 022 215 862, e-mail: davorin.pamic@komora.hr i gđu. Gordanu Dragun, tel. 023 214 059, e-mail: gordana.dragun@komora.hr.
 
Za više informacija o radionici i za prijavu u Slavonskom Brodu kontaktirajte gđu. Veru Novaković, tel. 035 255 061, e-mail: vera.novakovic@komora.hr i g. Gordana Sučića, tel. 032 422 756, e-mail: gordan.sucic@komora.hr.
 
Prijavu za radionicu u Pazinu možete obaviti kod g. Mirana Gortana, tel. 052 625 018, e-mail: miran.gortan@komora.hr.
  
Načelnica Odjela za hortikulturu HPK:
Višnja Šimunović, dipl. ing. agr.
 
Pripremi za ispis