Hrvatsko oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i europske integracije

Dosta je pozornosti sudionika skupa izazvalo predavanje mr. sc. Ivanke Čižmić: „Farmersko sjeme nije tavanuša“ u kojem je prezentirano stanje u EU i nedoumice u našoj zemlji, vezane uz farmersko sjeme. Najviše farmerskog sjemena koristi se u Poljskoj (90 %) i Francuskoj (40 %), dok je EU prosjek 20 do 40 %. U EU je kod farmerskog sjemena i pitanje dorade različito regulirano od zemlje do zemlje. U nekima je ona obvezna, u nekima nije. Kod nas je, prema Pravilniku o izravnim plaćanjima u poljoprivredi (NN 12/11 i 54/11), od ove godine omogućeno ostvarivanje izravnih plaćanja u konvencionalnoj biljnoj proizvodnji sjetvom farmerskog sjemena.

Područni odjel HPK-a Međimurska županija
Suzana Pajić, dipl. ing. agr.
Viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis