Održan Okrugli stol Dobra poljoprivredna praksa – nitratna direktiva

Nakon riječi dobrodošlice prisutnim poljoprivrednicima, dr. sc. Danjek uvodno je govorio o dobroj poljoprivrednoj praksi i provođenju nitratne direktive. Zatim je Hrvoje Horvat, dr. vet. med., koordinator Projekta kontrole onečišćenja u poljoprivredi, ukratko predstavio spomenuti pilot projekt koji se provodi u tri županije i njegov napredak od samih početaka do danas, a u nastavku je Katrin Gnjidić, dr. vet. med., županijska voditeljica projekta, prezentirala pozitivne primjere projektnih iskustava iz Vukovarsko-srijemske županije. Na kraju je riječ ponovno preuzeo dr. sc. Danjek i kroz svoju prezentaciju upoznao poljoprivrednike sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/2011) i Uredbom o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (NN 101/2011) čime im je pružio osnovne informacije o postupku legalizacije nezakonito izgrađenih objekata na njihovim OPG-ima.

Okruglom stolu nazočila je i predstojnica JPSS Željka Gudelj-Velaga koja se kratko obratila skupu, istaknuvši da su suvišne bojazni poljoprivrednika od provođenja nitratne direktive po pridruživanju EU.

Jedino što iznenađuje jest relativno slaba posjećenost Okruglog stola, pogotovo uzevši u obzir koliko su navedene teme aktualne i zanimljive za poljoprivrednike. Skupu je, naime, nazočilo tek 40-ak poljoprivrednih proizvođača koji, sudeći po malom broju pitanja i neuključivanju u završnu raspravu, očito i nemaju većih problema bilo s provođenjem nitratne direktive, bilo s legalizacijom objekata. Malobrojna pitanja upućena predavačima odnosila su se uglavnom na problematiku i cijenu legalizacije nezakonito izgrađenih objekata, a posebno je istaknut i problem prostornih planova pojedinih jedinica lokalne samouprave.

Budući da su Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru tek doneseni, te postoje brojne nejasnoće u vezi s njihovom provedbom, savjetnici JPSS u budućnosti će održavati prezentacije o toj temi poljoprivrednicima na terenu.

  Hrvatska poljoprivredna komora
JPSS – Ured predstojnice 
Mirela Matičević, dipl. ing. agr.
                                                        stručna savjetnica
 
Pripremi za ispis