Mišljenje HPK na Prijedlog smjernica za izradu Studija o utjecaju na okoliš građevina za uzgoj stoke i drugih životinja

Primjedbe na sadržaj studije:

1. Sadržaj je preopširan obzirom da studija nema istraživački karakter nego samo konstatira stanje. Nikako nebi trebao smisao studije biti taj da ograniči ili čak učini nemogučim obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Studija bi prvenstveno za naručitelja trebala biti materijal koji bi sugerirao najekonomičniji pristup zadanom projektu vodeći računa o utjecaju na okoliš.

2. Točku 3.12 ODNOS NOSITELJA ZAHVATA S LOKALNOM ZAJEDNICOM smatramo posve suvišnom iz razloga što u RH nema niti jednog zakona koji bi štitio poljoprivrednu djelatnost pa nam se već događa da se pojedini stanovnici ruralnih područja žale na buku strojeva, glasanje životinja, neugodne mirise i slično a što je sve sastavni dio rada i života na farmi i u njenoj neposrednoj blizini.

3. Cijena studije: Dosadašnja iskustva govore da su cijene Studija utjecaja na okoliš bile vrlo velika stavka i dosezale cijenu projektne (arhitektonske) dokumentacije za građevinu. Vrlo često cijene se određuju prema visini investicije što zaista nebi trebalo biti ni u kakovoj vezi. Mišljenja smo stoga da bi cjenik trebao biti određen i transparentan. 
 

Pripremi za ispis