Ekološko proljeće obilježeno francuskim nacionalnim susretom ekološke poljoprivrede

BIO_F.jpg

 

Jedini inozemni gosti ovog događaja bili su hrvatski predstavnici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Tomislav Petrović, načelnik Odjela za ekološku i integriranu poljoprivredu, mr. sc. Željko Herner, viši stručni savjetnik za ekološku i integriranu poljoprivredu i JPSS Hrvatske poljoprivredne komore mr. sc. Ines Pohajda, viši stručni savjetnik za ekološku i integriranu poljoprivredu.

Susret je započeo predstavljanjem francuske ekološke agencije Agence Bio, nakon čega je uslijedila detaljna prezentacija stanja ekološke poljoprivredne proizvodnje u proteklom razdoblju.

Sve statističke podatke vezane za ekološku poljoprivrednu proizvodnju prikuplja francuska ekološka agencija i na ovakvim godišnjim susretima iz ponuđenih prezentacija mogu se uvidjeti izvjesne prednosti vezane za proširenje ekološke proizvodnje u svim poljoprivrednim sektorima. Tako je registrirano oko 22 000 ekoloških proizvođača od kojih svaki drugi trži svoje proizvode na vlastitom imanju. Nagli porast razvoja francuske ekološke poljoprivredne proizvodnje vidljiv je u povećanju udjela iste tijekom 2010. godine u odnosu na 2009. godinu za 25%, što se odnosilo na povećanje poljoprivrednih površina pod ekološkom proizvodnjom za 40%, povećanjem za 30% površina u prijelaznom razdoblju te krajnjom potrošnjom proizvoda iz ekološke proizvodnje za 50%.

Ako se uzmu u obzir pojedine proizvodnje vidljivo je da je proizvodnja leguminoza sa udjelom od 20% značajno unaprijeđena tijekom 2010. godine jer je u 2009. godini iznosila 6%.

Voćarstvo se temelji na uzgoju starih sorata voća prihvatljivih za ekološki uzgoj. Najviše se uzgaja jabuka koja se nastoji kombinacijom sorata ponuditi tržištu tijekom cijele godine, a udio voćarstva u ukupnoj ekološkoj proizvodnji francuske je 12%. Ekološki proizvođači voća i povrća organizirani su u 7 organizacija proizvođača i zahvaljujući tome lakše planiraju proizvodnju kojom bi zadovoljili krajnjeg korisnika te sebi osigurali uspješno poslovanje. Ove proizvođačke organizacije prepoznatljive su pod nazivom Biokop, a blisko su povezane sa subjektima koji osiguravaju adekvatne tehnologije skladištenja i hlađenja te konzerviranja ekološkog voća i povrća. U ovom proizvođačko-skladišno-trgovinskom lancu značajna karika je i prodaja ovih proizvoda u kojoj značajno mjesto zauzima tvrtka Danival koja se predstavila sa svojim dvadesetogodišnjim iskustvom u direktnoj prodaji svježeg i konzerviranog voća i povrća po restoranima i masovnim kuhinjama poput školskih i odgojnih institucija te drugih sličnih subjekata. Ova tvrtka zapošljava 85 djelatnika, a aktivno surađuje sa 35 ekoloških proizvođača voća i povrća čiji se proizvodi osim po restoranima prodaju i u nekoliko malih dućana ove tvrtke. Ugovori o suradnji sa proizvođačima potpisuju se na 9 godina, a uz trgovinu tvrtka obavlja savjetodavnu djelatnost. Navedena tvrtka nastoji proširiti svoju djelatnost na stotinjak hektara ekoloških voćnjaka. Akcijski plan francuske ekološke poljoprivrede uključuje očuvanje pitke vode, a institucionalno tijelo s kojim ekološki proizvođači surađuju je Vodoprivredna agencija koja regulira preraspodjelu naplaćenih vodnih doprinosa za programe očuvanja vode za piće.

Proizvodnja ljekovitog bilja zauzima udio od 7%, a nastojat će se unaprijediti jer će se bilje iz ove skupine saditi na osnovu navedenog akcijskoga plana na površinama starih napuštenih vinograda. Ekološkom vinogradarstvu na ovome skupu dao se poseban značaj. Razlog tome je preko 50 000 ha koje zauzimaju vinogradi. Vina se osim putem trgovačkih lanaca trže direktno na gospodarstvima, a značaj imaju i različite organizacije vinara, prije svega zadruge u čijim su podrumima prodajna mjesta. Tako je predstavljeno stanje vinogradarske proizvodnje po francuskim regijama pa su se primjerice slušatelji uvjerili u ne tako jednostavnu proizvodnju šampanjca čiju kvalitetu ometaju kišna sezonska razdoblja. Da bi proizvodnja vina bila što zornije predstavljena na govornici su se smjenjivali vinari iz različitih francuskih regija, a iz njihovih interpretacija moglo se zaključiti da se ekološka svijest brojnih vinara počela javljati još početkom osamdesetih godina prošloga stoljeća. Na njihovu inicijativu polako je počelo usmjeravanje ove vizije ne zakonsku utemeljenost ekološke proizvodnje te je prva potaknuta ideja 1985. godine vezana za istu upravo krenula od njih te je kao takva utemeljena 1991. godine.

Ekološka proizvodnja mlijeka bilježi nakon stagnacije svoj porast zahvaljujući prerađivačkoj industriji i većoj potražnji jogurta i sireva na tržištu. Ekološko stočarstvo zauzima značajnu stavku francuske ekološke poljoprivredne proizvodnje jer su francuski potrošači za razliku od hrvatskih spremni kupiti i konzumirati ekološko meso i mesne prerađevine. Trenutačno se u francuskoj bilježi značajan trend porasta ekološkog uzgoja koza i ovaca.

Nakon izlaganja i razmjene iskustava ekološki proizvođači predstavili su svoje proizvode poput voća, povrća, voćnih sokova, marmelada, prerađevina od povrća i žitarica, mliječnih proizvoda, čokolade i vina. Mirisi ukusnih jela širili su se hodnicima francuskog Ministarstva poljoprivrede prehrane, ribarstva, ruralnog prostora i prostornog uređenja, a nakon konzumacije i pohvala proizvođačima sudionici susreta još jednom su se praktično uvjerili u važnost ekološke poljoprivredne proizvodnje.

Susretljivost direktorice francuske ekološke agencije Agence Bio gospođe Elisabeth Mercier bila je uistinu neizmjerna jer je dan nakon susreta ekološke poljoprivrede u francuskoj ekološkoj agenciji Agence Bio primila predstavnike iz Hrvatske. Za posjetitelje cjelodnevni boravak u ovoj instituciji učinio se kao jedan trenutak. Ovo je svakako zato što je francuska ekološka agencija dala detaljan uvid posjetiteljima o samim počecima ekološke proizvodnje, njenom zakonskom utemeljenju te daljem razvoju krajem prošloga stoljeća sve do danas. Francuska ekološka agencija Agence Bio egzistira deset godina i uključuje mladi kadar koji obrađuje sve podatke vezane za ekološku poljoprivredu po regijama u Francuskoj. Također je objašnjena politika rada koja se odnosi na promociju ekoloških proizvoda poput različitih manifestacija diljem Francuske, sajmova i stručnih skupova na kojima se izmjenjuju ideje s ciljem unapređenja ekološke poljoprivrede. Promocija se obavlja i u predškolskim i školskim institucijama putem plakata i različitih brošurica. Rade se kratki filmovi kao komercijalne reklame za potrošače ekoloških proizvoda. Osim promocije agencija okuplja ekološke proizvođače, prerađivače, trgovce i znanstvene institucije. Agencija proizvođače povezuje sa državnim tijelima poput Ministarstva poljoprivrede, prehrane, ribarstva, ruralnog prostora i prostornog uređenja Francuske te jedinica lokalne samouprave s ciljem što lakšeg provođenja postojeće zakonske legislative u praksi. Informatička povezanost različitih baza podataka o ekološkim proizvođačima po pojedinim regijama omogućuje olakšanu komunikaciju među institucijama i samim proizvođačima. Ova baza podataka u jednom javnom segmentu omogućuje i marketinšku podršku pa se putem iste ekološki proizvođači promoviraju kao turistička odredišta u seoskom turizmu ili s ciljem izravne prodaje proizvoda s gospodarstva.

Nakon brojnih odgovora na postavljena pitanja koja su se odnosila na provođenje zakonske regulative EU ekološke poljoprivrede u praksi hrvatskim posjetiteljima prenesena su dragocjena iskustva u koja će u skoro vrijeme biti od velikog značaja za unaprjeđenje ekološke poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj.

 

Područni odjel HPK JPSS Zagrebačke županije,
mr. sc. Ines Pohajda,
viša stručna savjetnica
za ekološku i integriranu poljoprivredu

Pripremi za ispis