Počela predavanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Drugo predavanje bilo je zakazano za 18h u osnovnoj školi u Blacama, općina Slivno. Ponovio se sličan scenarij zbog velikog interesa, a malog prostora te je predavanje opet održano dvaput. Na listi prisutnih na kraju večeri bila su 73 potpisa.

Dakle, 212 prisutnih na ta dva predavanja upoznato je s novim načinom isplate potpora, tj. radom sa sustavom Agronet, te im je prezentiran način podnošenja poticaja internetom. Također, upoznati su samo s osnovama načela dobre poljoprivredne prakse jer je tema ipak opširna pa će detaljnije biti obrađena na posebnom predavanju. Nazočni su upoznati i s pravilnikom o vođenju evidencije o uporabi zaštitnih sredstava. Zadnja tema o kojoj je bilo govora jest i višestruka sukladnost.

Najavljeno je da će se predavanja ponoviti za sve poljoprivredne proizvođače koji nisu bili u mogućnosti doći u navedenim terminima.

Područni odjel HPK-a Dubrovačko-neretvanske županije
Ante Mijić, dipl. ing. agr.,
pripravnik za stručnog suradnika za hortikulturu

Ivana Tomac Talajić, dipl. ing. agr.,
stručna savjetnica za zaštitu bilja

Pripremi za ispis