Provedba agrotehničkih melioracija zemljišta za uzgoj lavande

PZ „Milka Trnina“ okuplja suvremene proizvođače lavande spremne na unaprjeđenje svoje proizvodnje, što su dokazali nabavom stroja za berbu lavande iz Provanse, zahtjevima koje su usmjerili za ispitivanje tala na kojima proizvode lavandu te daljim planovima vezanim za osiguravanjem adekvatnog prerađivačkog pogona – destilerije.

Istraživačkim projektom:“Provedba agrotehničkih melioracija poljoprivrednog zemljišta za uzgoj lavande za članove Poljoprivredne zadruge Milka Trnina, Križ“ utvrđena su ograničenja tala koja se odnose na nepogodne vodozračne odnose koji se prepoznaju po stagnaciji površinske vode uz što se veže i nepovoljna pH reakcija tla te manjak humusa.

 Za svako  pojedinačno gospodarstvo od ukupno šest napravljene su adekvatne  terenske i laboratorijske pedološke analize na osnovu kojih su se dale stručne preporuke vezane za odvodnju i popravak tala u cilju unapređenja proizvodnje lavande.

Laboratorijske fizikalne i kemijske analize tala pod lavandom pokazuju jako kiselu ili kiselu reakciju. Ova tla slabo su humozna i izuzetno slabo opskrbljena fiziološki aktivnim fosforom te slabo opskrbljena kalijem. Tla su zbijena i zbog toga na njima stagnira voda.

Stručne preporuke koje se odnose na unaprjeđenje proizvodnje lavande obuhvaćale su kalcizaciju mljevenim vapnencem ili hidratiziranim vapnom, prihranu u cilju opskrbe tla fosforom i kalijem te podrivanje tla svake 3-4 godine na dubini oko 60 cm tijekom sušnoga ljetnog razdoblja.

Također je ponuđena i preporuka sjetve leguminoza pije sadnje lavande u cilju obogaćivanja tla dušikom, a dalje širenje proizvodnje lavande u Općini Križ preporuča se na lokacijama nadmorske visine 100 m koje imaju južnu, jugoistočnu, jugozapadnu i zapadnu ekspoziciju.

Područni odjel HPK-a Zagrebačke županije
                                       mr.sc. Ines Pohajda,
viši stručni savjetnik za integriranu i ekološki poljoprivredu

Pripremi za ispis