Javni natječaj za radno mjesto predstojnik Javne poljoprivredne savjetodavne službe u HPK

Cjeloviti tekst natječaja:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2137935.html

Pripremi za ispis