Sektori JPSS HPK na novoj lokaciji

KONTAKTI:

SEKTOR ZA STRUČNI I SAVJETODAVNI RAD

mr. sc. Ivka Veić – pomoćnica predstojnika za savjetodavni i stručni rad
Sprečka 6, Zagreb
Tel: 01 6310 520
Fax: 01 6310 531
Mob: 091/4882-708
E-mail: Ivka.Veic@hzpss.hr

dr. sc. Ivan Danjek – načelnik Odjela za ratarstvo
Sprečka 6, Zagreb
Tel: 01 6310 514
Fax: 01 6310 530
Mob: 091/4882-715
E-mail: Ivan.Danjek@hzpss.hr

mr. sc. Marija Ševar – načelnica Odjela za integriranu i ekološku poljoprivredu
Sprečka 6, Zagreb
Tel: 01 6310 519
Fax: 01 6310 531
Mob: 091/4882-712
E-mail: Marija.Sevar@hzpss.hr

Višnja Šimunović, dipl. ing. agr. – načelnica Odjela za hortikulturu
Sprečka 6, Zagreb
Tel: 01 6310 518
Fax: 01 6310 531
Mob: 091/4882-713
E-mail: Visnja.Simunovic@hzpss.hr

mr. sc. Lada Bičak – načelnica Odjela za zaštitu bilja
Sprečka 6, Zagreb
Tel: 01 6310 517
Fax: 01 6310 531
Mob: 091/4882-711
E-mail: Lada.Bicak@hzpss.hr

 

SEKTOR ZA SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN) I AGROEKONOMIKU

mr. sc. Marina Mikšić – pomoćnica predstojnika za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) i agroekonomiku
Sprečka 6, Zagreb
Tel: 01 6310 516
Fax: 01 6310 531
Mob: 091/4882-703
E-mail: Marina.Miksic@hzpss.hr

Kristijan Jelaković, dipl. ing. agr. – rukovoditelj Odsjeka za obradu FADN podataka, analize i izvješćivanje
Sprečka 6, Zagreb
Tel: 01 6310 512
Fax: 01 6310 530
Mob: 091/4882-710
E-mail: Kristijan.Jelakovic@hzpss.hr

Mirela Matičević, dipl. ing. agr – stručna savjetnica za provedbu FADN istraživanja
Sprečka 6, Zagreb
Tel: 01 6310 511
Fax: 01 6310 530
Mob: 091 4882 985
E-mail: mirela.maticevic@hzpss.hr

Dalibor Fotak, dipl. inf. – pripravnik za stručnog suradnika za informatičku podršku
Sprečka 6, Zagreb
Tel: 01 6310 513
Fax: 01 6310 530
Mob: 091 4882 823
E-mail: dalibor.fotak@hzpss.hr

Pripremi za ispis