Mljekomat u Karlovcu

Branko Škaljac je dugogodišnji proizvođač kravljeg mlijeka, koji je odlučio plasirati svoj proizvod na dosta hrabar način za hrvatske uvjete. Cijena litre mlijeka iznosi 6 kuna, a ako uza se nemate bocu, možete je kupiti za 1 kunu. U mljekomatu ima 200 litara mlijeka, a kad je količina mlijeka pri kraju, „pametni“ uređaj javlja vlasniku da dopremi novu količinu mlijeka.

Proizvođači svježeg mlijeka koji svoje mlijeko plasiraju putem mljekomata moraju zadovoljiti kriterije Pravilnika o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji, koji je objavljen u N.N. 110/2010. Moraju biti zadovoljeni i kriteriji Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla NN 99/2007.

Područni odjel HPK-a Karlovačke županije
Bernarda Kasunić, dipl. ing. agr.
stručna savjetnica za stočarstvo


Pripremi za ispis