Inovativni sustavi pomažu pri spremanju sjenaže

Koristeći tehnologiju određivanja težine bale, zajedno sa GPS-lokacijom, težinom, datumom i vremenom baliranja i oznakom parcele podaci se pridružuju pojedinoj bali. Taj inovativni sistem će znazno unaprijediti gopodarenje balama. Bale su se do sada označavale sa bojom, i kvalitet se nije mogao pratiti (kada se radilo o većem broju bala). Da bi osigurali pravilan izbor bale za svaku situaciju oznaka svake bale se lako može očitati skenerom, a putem radio frekvencije, koji se nalazi na utovarivaču ili u ruci operatera ovisno o individualnim zahtjevima ili potrebi. Brzi odabair je zagarantiran jer pločica ne mora biti na vidnom mjestu za uspješno skeniranje.
Posebno impresionira količina podataka koji su pohranjeni u bazu podataka I dostupni za brzi odabir bala odeđene kvalitete i vlažnosti.
Prednosti sistema: omogućuje individualni odabir bala koji garantira optimalnu kvalitetu krme, i podiže produktivnost.
Ovo praćenje osigurava točne podatke za daljnji promet bala (prodaja, carinski pregled…).Također omogućuje točne podatke za kupce koji imaju sve podatke o kvaliteti pojedinih bala.
 
Sistem ID TM je integralni dio New Holland-ovog paketa precizne poljoprivrede. Korisnici mogu spremiti sve podatke o svakoj pojedinoj bali, (prinos, mapiranje) i te podatke koristiti za povećanje produktivnosti i profitabilnosti u nadolazećim sezonama. Ove informacije također pomažu korisniku pri donošenju odluka o ponovnoj sjetvi ili gnojidbi, odabiru sorte i sl. 
  
Područni odjel HZPSS-a Požeško-slavonske županije
Ivica Prpić dipl. ing. agr., načelnik Odjela za mehanizaciju
 
Pripremi za ispis