Javni natječaj za sufinanciranje otkupa utovljenih svinja

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe (otkupljivači) upisani u Upisnik trgovaca životinja koji se vodi u Ministarstvu.
 
Ministarstvo će sufinancirati otkup utovljenih svinja u ukupnom iznosu ne većem od 3.000.000 kuna. Jedinični iznos naknade ne može biti veći od 2,00 kn/kg žive mase. Utovljene svinje otkupit će se u razdoblju ne dužem od 90 dana od zaključenja ugovora s odabranim otkupljivačima.
Ured ravnatelja – Odjel za informiranje i izdavaštvo
Željana Ivanuš, dipl. nov., načelnica
Pripremi za ispis