Upis u Registar otkupljivača mlijeka i izbor otkupljivača

Sukladno članku 2. Pravilnika »otkupljivač« je fizička ili pravna osoba koja:
· otkupljuje mlijeko od proizvođača u svrhu sakupljanja, pakiranja, skladištenja, hlađenja, obrade, prerade ili daljnje prodaje, uključujući i iz usluge,
· provodi administrativne i knjigovodstvene radnje vezane za provedbu sustava mliječnih kvota sukladno ovom Pravilniku.

Pravilnik je stupio na snagu 1. prosinca 2010. godine, osim članka 49. koji stupa na snagu danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Otkupljivači koji na dan stupanja na snagu Pravilnika (1. prosinca 2010. godine) otkupljuju mlijeko, dužni su se upisati u Registar otkupljivača iz članka 14. Pravilnika, najkasnije do 1. siječnja 2011. godine.

Sukladno članku 12. Pravilnika proizvođač može isporučivati mlijeko samo registriranom otkupljivaču kojeg sam izabere do početka isporuke mlijeka, popunjavanjem Obrasca 2 kojeg dostavlja otkupljivaču.

Nadalje, člankom 50. Pravilnika proizvođači koji su isporučivali mlijeko otkupljivačima na dan stupanja na snagu Pravilnika, dužni su izabrati otkupljivača najkasnije do 15. veljače 2011. godine. Otkupljivač je dužan za predmetne proizvođače dostaviti Agenciji obrasce 2 (dodatak II)  najkasnije do 01. ožujka 2011. godine.

Za daljnje informacije možete se obratite na:
darija.marijanovic@apprrr.hr ili petar.skeja@apprrr.hr

Dodatak III_ registracija otkupljivača

Dodatak II_ izbor otkupljivača

 

Ured ravnatelja – Odjel za informiranje i izdavaštvo
Željana Ivanuš, dipl. nov., načelnica

Pripremi za ispis