Treća Skupština Hrvatske poljoprivredne komore

U ime Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Skupštinu je pozdravio državni tajnik mr. sc. Josip Kraljičković istaknuvši da Komora zastupa velike i male poljoprivrednike na isti način i bez ikakve razlike. „Dobili ste 250 vrhunskih stručnjaka iz savjetodavne službe što nosi veliku odgovornost, ali se isto tako nadam da ćete znati iskoristi potencijal i znanje koji imaju savjetodavci. Ministarstvo također u svemu ima važnu ulogu, jer nas s Komorom veže partnerstvo s ciljem poboljšanja položaja seljaka i razvoja sela“, kazao je Kraljičković.  
 
Skup su pozdravili i gosti iz slovenske i francuske poljoprivredne komore, poželjevši kolegama u Hrvatskoj puno uspjeha, pritom nudeći svu pomoć kod ulaska u EU.
Predsjednik HPK Darko Grivičić u svom obraćanju kazao je kako je sada Komora postala prava institucija, jer je dobila 250 vrhunskih stručnjaka, savjetodavaca koji će zajedno s članovima Skupštine raditi na dobrobiti sela i hrvatske poljoprivrede.
Skupština je prihvatila Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske poljoprivredne komore, Odluku o izmjenama i dopunama Statuta HPK, Izvještaj o programu rada i rebalans financijskog plana HPK za 2010. godinu i ostvarenje za razdoblje od 01.01. do 31.10.2010., Izvješće Nadzornog odbora o analizi poslovanja za 2010., Odluku o visini komorskog doprinosa i Program rada i financijski plan za 2011.
 
Na Skupštini je istaknuto kako su dugoročni ciljevi Komore:
       promicanje, zaštita i zastupanje interesa članova;
       edukacija i savjetovanje;
       pružanje potpore članovima u svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora;
       promicanje vrijednosti i važnosti očuvanja i unapređenja poljoprivrede i ruralnog prostora u ukupnom društveno-gospodarskom razvitku zemlje.
 
Strateške odrednice HPK za 2011. godinu:
       racionalno organiziranje i usklađivanje rada tijela Komore sukladno Statutu radi pružanja što kvalitetnijih usluga svojim članovima;
       donošenje potrebnih pratećih propisa Komore;
       osiguravanje uvjeta za rad javne stručne službe komore s poljoprivredno-savjetodavnom djelatnosti;
       razvijanje ravnopravnog partnerskog odnosa s Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;
       suradnja s nevladinim organizacijama u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju;
       predstavljanje interesa poljoprivrednika i suradnja s nevladinim organizacijama u EU;
       promicanje i podizanje ugleda Komore;
       podizanje svijesti članova o pripadnosti Komori;
       promocija hrvatske poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u Hrvatskoj i zemljama EU;
       podizanje svijesti hrvatske javnosti o važnosti poljoprivredne proizvodnje i poljoprivrednih proizvoda;
       podizanje svijesti hrvatske javnosti o vrijednosti hrane proizvedene na poljoprivrednim gospodarstvima i promocija proizvoda poljoprivrednih gospodarstava;
       briga za poljoprivredna gospodarstva, obitelji, žene i mladež.
 
HZPSS je nakon 13,5 godina rada restrukturiran Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (NN br. 30/09, 127/10) u Stručnu službu Hrvatske poljoprivredne komore za obavljanje javne poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti. HZPSS prestaje postojati kao Zavod s 31. prosincem 2010.
 
Cilj rada Stručne službe Komore, kao stručne ustanove u hrvatskoj poljoprivredi temeljen na zakonskoj ovlasti, jest pružanje usluga za tehnološko-tehničko unapređenje poljoprivrednih gospodarstava i pružanje stručne pomoći poljoprivrednicima, s ciljem povećanja dobiti od poljoprivredne djelatnosti i dopunskih djelatnosti na gospodarstvu, kazao je ravnatelj HZPSS-a dr. sc. Ivan Katalinić.
Stručna služba Hrvatske poljoprivredne komore za obavljanje javne poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti, tijekom 2011. obavljat će:
      stalne zadaće i poslove namijenjene poljoprivrednim gospodarstvima sukladno ciljevima rada;
       poslove i zadaće iz javnih ovlasti i pretpristupnih pregovora definirane ugovorima s Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Vladom RH te ostalim državnim institucijama;
      poslove i zadaće vezane za racionalno organiziranje i usklađivanje rada Hrvatske poljoprivredne komore.
Zadaća Stručne službe Hrvatske poljoprivredne komore za obavljanje javne poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti tijekom 2011. bit će vrlo obimna i složena, a posebno u uvjetima u kojima se Hrvatska nalazi, istaknuo je dr. sc. Katalinić.
 
Ured ravnatelja – Odjel za informiranje i izdavaštvo
Željana Ivanuš, dipl. nov., načelnica
 
Pripremi za ispis