Počinje prvi krug natječaja IPARD programa za Mjere 301 i 302

Natječaj za Mjeru 301 IPARD programa – „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“

Sredstvima iz IPARD programa u sklopu ove mjere, jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi koji imaju do 10.000 stanovnika) mogu ostvariti potporu za ulaganja u sektoru kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda, lokalnih nerazvrstanih cesta, toplana na biomasu i protupožarnih cesta.
Maksimalni iznos potpore je do 100% od ukupno prihvatljivih ulaganja, odnosno kod sektora lokalnih nerazvrstanih cesta i protupožarnih cesta povrat može iznositi do 3 milijuna kuna, a kod sektora kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda i toplana na biomasu do 7 milijuna kuna.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 6. prosinca 2010 godine od kada i teče rok za slanje prijava, zaključno s 31. siječnja 2011. godine.

Natječaj za Mjeru 302 IPARD programa – „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“
Potencijalni će korisnici kroz Mjeru 302 moći ostvariti potporu za ulaganja unutar sektora: ruralni turizam, tradicijski obrti, izravna prodaja, slatkovodno ribarstvo, uslužne djelatnosti u ruralnom području, pogoni za preradu na farmama , proizvodnja gljiva i obnovljivi izvori energije.
Potencijalni korisnici su fizičke i pravne osobe (mikro poduzetnici), u sustavu PDV-a, 100% u privatnom vlasništvu ili sa do 25%  državnog vlasništva, vlasništva jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave i/ili grada Zagreba.
Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je 150.000 EUR (oko 1,09 milijuna kuna), osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje iznosi 675.000 EUR (oko 5 milijuna kuna). Potpora iznosi do 50% od tog iznosa.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 6. prosinca 2010. godine, a rok za zaprimanje prijava je od 03.01.2011. do 31.3.2011.

Ured ravnatelja – Odjel za informiranje
Željana Ivanuš, dipl. nov., načelnica
 

Pripremi za ispis