Problemi u dolini Neretve

Već drugi put ove godine poplavila je desna strana grada Metkovića s prigradskim naseljima Vid i Prud, područje općine Kula Norinska, grad Opuzen, naselja Komin i Rogotin, te grad Ploče. Izlijevanje je ozbiljno prijetilo i lijevoj strani rijeke Neretve, gdje je poplavljen centar grada Metkovića, te pojedini dijelovi grada. Zbog melioriranja lijevih područja rijeke Neretve u prošlom stoljeću, i izgrađenog sustava odvodnje, najveća poljoprivredna područja nisu potopljena, no nasipi i brane su do vrhova puni vode. Najveći problem je bio taj što oborine u BiH i u dolini Neretve već dulje vrijeme ne jenjavaju, uzvodni gradovi u BiH su također potopljeni, akumulacije pune, a jako jugo često podiže razinu mora, te se još ne da naslutiti da li je poplavama došao kraj, te kada će se voda potpuno povući, jer se rijeka Neretva još uvijek razlijeva u svoje rukavce.

neretva.jpg

Potopljene poljoprivredne površine će zasigurno zbrajati znatne štete, osobito proizvodnja povrća, budući da se radi o naseljima i manjim površinama na kojima je veći broj plastenika. Najzastupljenija kultura u plasteničkoj proizvodnji u ovom dijelu godine je salata, koja je u pojedinim plastenicima potpuno pod vodom, a samim tim i uništena. Manje štete na voćarskoj proizvodnji uzrokovane poplavom pokazati će se uglavnom u proizvodnji mandarina, i to zbog neobavljene berbe.

neretva1.jpg

No ovogodišnji problemi u neretvanskoj proizvodnji mandarina sa ovim poplavama ne prestaju. Iako se očekivao rekordan urod ove godine, smatra se da će čak oko 30% uroda mandarina ostati na tlu.

Iako se još vide poslijedice prošlogodišnjeg jakog nevremena s tučom, koje je učinilo daleko veću štetu na mandarinama, ove su godine također na pojedinim lokacijama u vrijeme berbe zabilježene nove štete uzrokovane tučom. Štete nisu velike, no svaki plod mandarine koji je primio udarac vrlo brzo propada, i kao takav ne ide na tržište.

Dozrijevanje i berba mandarina ove godine počela je u uobičajenim rokovima i uvjetima. No nadprosječno topla jesen ubrzala je dozrijevanje kasnih sorti mandarina, što je za posljedicu imalo približavanje i izjednačavanje vremena berbe ranih i kasnih sorti, a time se i vrijeme berbe skratilo. Osim toga, i kvaliteta plodova je niža. Glavni razlog su vremenski uvjeti, točnije velika količina kiše koje su ovu godinu približile rekordnoj godini po količini oborina. Iz tog razloga sam plod je nakupio veću količinu vode, a i sami poljoprivrednici nisu mogli potpuno obaviti berbu, pa su veće količine plodova mandarina završile na tlu pod stablima. Zbog skraćenog vremena same berbe, stvarale su se već poznate gužve pred otkupnim centrima, jer iz godine u godinu na rod dolaze i novi nasadi pod mandarinom, a sortirnice u dolini Neretve još nisu postigle kapacitete da osiguraju otkup bez zastoja.

neretva_2.jpg

neretva3.jpg

Osim nepovoljnih vremenskih uvjeta ove jeseni, i štetnici su učinili znatne štete na mandarini. Naime, ove godine zabilježen je i pojačan napad puževa, koji su znatno smanjili urod.
Područni odjel Dubrovačko-neretvanske županije
Ante Mijić, dipl. ing. agr,
pripravnik za stručnog suradnika za hortikulturu
Pripremi za ispis