Upis u ARKOD preduvjet za dobivanje poticaja u 2011.

ARKOD je referentni sustav za dobivanje nacionalnih potpora za 2011., a za europske potpore ulaskom Hrvatske u Europsku uniju.Dakle, preduvjet za dobivanje državnih potpora u 2011. godini je da poljoprivrednici budu upisani u ARKOD sustav do kraja tekuće 2010. godine.
ARKOD je nacionalni program kojim se uspostavlja baza podataka koja evidentira stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta. To je grafička evidencija zemljišnih parcela poljoprivrednika, te njihovih zahtjeva za plaćanjima po površini Takav uređen i transparentan sustav preduvjet je za dobivanje poticaja Europske unije za poljoprivrednu proizvodnju.
 

Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD
 
Do 2010. godine potpore su se evidentirale, odobravale, kontrolirale i isplaćivale po  sadašnjem sustavu koji se temelji na Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (UPG). Sukladno Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 92 /10) koji stupa na snagu od 01. siječnja 2011 referentni sustava za ostvarivanje potpora po proizvodnoj površini jest ARKOD sustav.
Kako bi prijelaz na novi ARKOD sustav bio što bezbolniji i efikasniji već dvije godine traju administrativne pripreme potrebne za njegovu uspostavu, dok sam upis poljoprivrednih gospodarstava u sustav traje od 2009. godine. Upis u ARKOD je besplatan i obavlja ga 560 djelatnika iz sljedeće tri institucije:
– Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
– Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA)
– Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu (HZPSS)
 
Uz prethodnu najavu i poziv iz jedne od navedenih institucija, upis se obavlja u regionalnim uredima APPRRR u kojima su poljoprivrednici upisani u UPG, te lokalnim uredima HPA ili HZPSS. Tijekom upisa poljoprivrednici uz pomoć djelatnika, na digitalnim ortofoto kartama (unaprijed napravljenim snimkama zemlje iz zraka) identificiraju sve parcele koje obrađuju.
Važno je istaknuti kako se u ARKOD upisuju sve parcele koje se obrađuju, a ne samo one koje su u njihovom vlasništvu, što znači da poljoprivrednici prijavljuju i parcele koje su dobili u zakup ili na korištenje.

ARKOD je grafička evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta gdje se od poljoprivrednika traži da u procesu registracije nadležnom službeniku na DOF-u pokažu točne granice parcela, kao i podatak o vrsti uporabe te ostale atributne podatke. Iz toga jasno proističe potreba da poljoprivrednik koji obrađuje svoje poljoprivredne parcele osobno nazoči procesu registracije. Isto je tako bitno da je osoba koja je nazočna sastanku radi upisa u ARKOD nositelj, član ili ovlašteni predstavnik poljoprivrednog gospodarstva, jer se završetkom procesa registracije izlistava cjeloviti zapisnik o održanom sastanku i upisanim ARKOD parcelama, koji nazočni predstavnik PG-a treba vlastoručno potpisati. Takav potpisani zapisnik služi kao osnovni dokument korisniku i državnoj administraciji u procesu podnošenja zahtjeva za potpore.
 
Završetak upisivanja poljoprivrednika na nacionalnoj razini planira se u prosincu 2010. godine. Upis se provodi u svim županijama, osim u Požeško-slavonskoj i Brodsko-posavskoj gdje je završio prije predviđenog roka, dok je u Bjelovarsko-bilogorskoj, Sisačko-moslavačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji upis pri samom kraju.
 
Još jednom pozivamo sve poljoprivrednike da se jave regionalnim uredima Agencije za plaćanja, lokalnim uredima Hrvatske poljoprivredne agencije i ispostavama Hrvatske poljoprivredne komore (u čijem sastavu je Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu) kako bi se na vrijeme upisali u ARKOD sustav te ostvarili pravo na podnošenje zahtjeva za potporu po proizvodnoj površini za 2011. godinu.
 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
 
 
Pripremi za ispis