Gnojidbeni pokusi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

U proljeće su uzeti uzorci tla za analizu. Radi se o kiselim tlima ( ph 4 – 4,2) koja su relativno dobro opskrbljena fosforom ( P2O 28,2 mg ) i kalijem (K2O – 23,5 mg ) , ali su slabo opskrbljena humusom ( svega 1,8 – 2% humusa ). Na temelju dobivenih rezultata odabrane su formulacije mineralnih gnojiva i preporučena gnojidba.

Pokusi su se provodili u tri varijante gnojidbe i prihrane, uz četvrtu kontrolnu, negnojenu površinu.

7-20-30_1.jpg

Za povrtne kulture odabrane su formulacije NPK 7-14-21; NPK 7-20-30; NPK 5-15-30, a za ratarske NPK 10-30-20; NPK 7-20-30; NPK 5-15-30. Za prihranu se koristio KAN i UREA u pripremi tla za sadnju.

web_petr.jpg

Rezultati pokusa su očekivano  pokazali da je gnojidba neophodna. Najbolji prinosi su bili kod formulacija mineralnih gnojiva sa većim sadržajem fosfora i kalija, što nedvojbeno ukazuje na nužnost sistematskog provođenja kalcizacije na našim poljima. Unatoč zalihama spomenutih elemenata u tlu, vidljivo je da su za biljku nepristupačni, i to upravo zbog visoke kiselosti tla. Važno je  povećati i udio organske tvari.

krumpir_web.jpg

Napominjem da većina naših poljoprivrednika gnojidbu radi „ napamet“, pa na taj način u tlo unosi veće količine gnojiva nego što bi bilo nužno, a to se dugoročno, negativno odražava i na samo tlo i na financije dotičnog OPG-a.

cvjetaca_1.jpg

Zaključak i ovih,  provedenih i prikazanih, pokusa  je:

– prijeko je  potrebno da poljoprivrednici počnu redovito koristiti analize tla kao podlogu za   efikasnu i ciljanu gnojidbu

–  provoditi redovite kalcizacije tla svakih pet godina.

patlidzan.jpg

To je jedini način da se pridonese očuvanju plodnosti tla, kako bi se i ubuduće moglo računati na visoke prinose kvalitetnih proizvoda.

                                                          Područni odjel HZPSS-a Bjelovarsko-bilogorske županije
Grozdana Grubišić-Popović, dipl. ing. agr.
stručna savjetnica za hortikulturu

Pripremi za ispis