Rezultati natječaja IPARD programa za Mjeru 101 i 103

Rezultati prvog natječajnog kruga za mjeru 101. „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice“ i mjeru 103. „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice“, koji je trajao od 4. siječnja 2010. – 4. ožujka 2010. godine, su sljedeći:
STATUS
Broj prijava
Iznos ulaganja (HRK)
Iznos potpore* (HRK)
Ukupno
37
153.010.541,83
78.053.524,71
Mjera 101
26
74.380.940,58
38.786.261,40
Mjera 103
11
78.629.601,25
39.267.263,31
Odbijeno (neprihvatljiv
sadržaj prijave)
18
58.719.070,37
29.717.893,99
Odustali od prijave
2
24.881.236,87
12.440.618,32
Odobreno
17
68.327.586,88
35.277.213,44
*Napomena: od ukupnog iznosa potpore 75% osigurano je iz sredstava EU dok je 25% osigurano iz proračuna RH
 
Od ukupnih 17 odobrenih prijava/ugovorenih projekata, 15 se odnosi na mjeru 101 (s ukupnim odobrenim iznosom ulaganja od 42.835.799,63 kn i odobrenim iznosom potpore od 22.531.319,81 kn) dok se 2 odnose na mjeru 103 (s ukupnim odobrenim iznosom ulaganja od 25.491.787,25 kn i odobrenim iznosom potpore od 12.745.893,63 kn)
 
 
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Pripremi za ispis