Stručni skup vinara Podunavlja i Slavonije

Program i satnica:
15.15.-15.30h – okupljanje sudionika    
15.30h Prezentacije;
Tema1.„Vinogradarstvo i vinarstvo Vukovarsko srijemske županije“    skupina autora, prezenter Željka Bedek, dipl.ing.
Tema2.„Traminac“ – prezenter dipl. ing. Gordana Bosankić
Tema3.„Integrirana zaštita vinove loze“ – prezenter dr.sc. Željko Budinščak
Tema4.„Najčešće bolesti i mane vina u vukovarsko – srijemskoj županiji“  – prezenter dipl.ing. Ivana Vladimira Petric
17.15h  Pauza
18.00h Promocija knjige: "Iločki Traminac-Princ s Principovca" – prof.dr.sc. Nikola Mirošević
 (u suorganizaciji s Gradskom knjižnicom i čitaonicom Ilok)                
 –   domjenak i druženje sudionika uz nastup KUD-a A. G. Matoš, Tovarnik
 
Svoj dolazak možete potvrditi na brojeve telefona; 032-590-020;592-950 ili 098-573-742 ili mail: info@turizamilok.hr
 
 Najsrdačnije Vas pozdravljamo i očekujemo u Iloku!
                                                                                            
Ivica Miličević, dipl.oec, dir.TZ ilok
Pripremi za ispis