Završen IPA twinning projekt Jačanje institucionalnih kapaciteta MPRRR u sektoru vinarstva

Moderator cijele ceremonije bila je Jasna Čačić, načelnica Odjela za vinarstvo i alkoholna pića, MPRRR, koja je predstavila rezultate projekta, a o važnosti zaštićenih oznaka za vino govorio je Rudolf Schmid, koordinator projekta zemlje članice.

Cilj tog projekta vrijednog 250.000 € bio je unapređenje sposobnosti i stručnosti nadležnog upravnog kadra Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za uspostavu nacionalnih propisa, koji reguliraju sustav označavanja vina zaštićenim oznakama izvornosti (ZOI) i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla (ZOZP). Projekt je trajao šest mjeseci, od siječnja do srpnja 2010., a provodio se u suradnji s austrijskim Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva, okoliša i vodnog gospodarstva i Agromarktom iz Austrije.

vinograd.JPG

Inače, twinning je jedan od glavnih instrumenata pristupne pomoći u učvršćivanju administrativnih kapaciteta, a u cilju pružanja pomoći zemljama korisnicama u razvoju moderne i učinkovite administracije fokusirajući se pritom na strukturu, ljudske potencijale i upravljačke vještine nužne za usklađivanje domaćeg zakonodavstva s europskim (acquis communautaire). Od 1998. provedeno je i financirano više od 1300 twinning projekata. (Izvor: Letak o projektu izrađen u suradnji s EU, proljeće 2010.)

Projekt se formalno sastojao od 4 komponente:Analiza pravnog okvira;Izrada prijedloga zakonodavstva; Institucionalna obuka i Informativne radionice. U sklopu tih komponenti provedene su sljedeće aktivnosti:

  • evaluacija i analiza trenutnog stanja u Hrvatskoj u području zakonodavstva o ZOI-u i ZOZP-u za vino i ukazivanje na elemente koji nisu u skladu sa zahtjevima EU-a;
  • pripremanje edukacijskih materijala i provedba radionica te petodnevno studijsko putovanje u Austriju za djelatnike Odjela za vinarstvo MPRRR-a.
  • izrada preporuka za pripremu propisa o oznakama ZOI i ZOZP za vino;
  • priprema plana za provedbu sustava o označavanju vina oznakama ZOI i ZOZP za vino;
  • priprema plana izobrazbe i materijala za obuku djelatnika Odjela za vinarstvo MPRRR-a, radi njihovog osposobljavanja za primjenu sustava označavanja vina oznakama ZOI i ZOZP za vino;
  • izrada plana i materijala te održavanje informativne radionice za sudionike iz hrvatskog sektora vinarstva o prijedlogu nacionalnog propisa o oznakama ZOI i ZOZP za vino.

Naime, Hrvatska mora uspostaviti sustav zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla na temelju već postojećeg Zakona o vinu, kako bi ispunila kriterije postavljene za organizaciju europskog tržišta vina. „Zaštićena oznaka izvornosti“ (ZOI) označava naziv regije ili određenog mjesta, a u skladu s već uvedenim oznakama zemljopisnog podrijetla u Hrvatskoj, podrijetlo bi se moglo temeljiti na postojećim podregijama (npr. Podunavlje, Slavonija itd.). Za svaku izvornost moraju biti utvrđeni sljedeći kriteriji: lokacija, uvjeti proizvodnje, tradicionalni izrazi, manje geografske cjeline.

Osim toga, uz sustav podrijetla mogao bi se uspostaviti međusektorski sustav u Hrvatskoj (regionalni odbori za vino). Međusektorske organizacije bi se mogle realizirati u svakoj ZOI regiji, a ti bi odbori bili nadležni za određivanje strožih pravila za proizvodnju vina koje nosi oznaku izvornosti (npr. izbor sorata, posebne enološke metode i sl.), kako bi se stvorio tipični regionalni stil vina (poput tzv. „romanskog sustava“ podrijetla vina).Takva struktura zahtijevala bi najmanje dvije razine oznaka ZOI, što bi, u konačnici, donijelo mnoge prednosti sektoru vinarstva te proizvođačima široku paletu mogućnosti za uspješnu proizvodnju i prodaju vina na tržištu.

U sklopu projekta ostvareni su sljedeći rezultati:

1.   Djelatnici Odjela za vinarstvo MPRRR osposobljeni su za uspostavu sustava označavanja vina zaštićenim oznakama izvornosti (ZOI) i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla (ZOZP).
2.   Izrađen je prijedlog nacionalnog propisa o zaštićenim oznakama za vino (ZOI i ZOZP).
3.  Djelatnici Odjela za vinarstvo MPRRR osposobljeni su za provedbu sustava zaštićenih oznaka za vino (ZOI i ZOZP).
4.   Uključene strane (HCPHS-ZVVV, HZPSS, proizvođači i njihova udruženja) informirane su o obvezama i pravima koja proizlaze iz novog nacionalnog propisa o sustavu zaštićenih oznaka za vino (ZOI i ZOZP) usklađenog sa zakonodavstvom EU.

Tako je EU tim projektom pružila pomoć Republici Hrvatskoj u ispunjavanju dijela pravnih obveza vezanih za članstvo u EU, pri čemu je MPRRR unaprijedilo proces usklađivanja hrvatskog zakonodavstva u sektoru vinarstva s propisima EU, naročito u području zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP).

Ured ravnatelja – Odjela za hortikulturu
Višnja Šimunović, dipl. ing. agr., načelnica
Pripremi za ispis