Radionica o parazitima riba

Radionici je nazočilo stotinjak sudionika iz riboprerađivačke industrije, veterinarske inspekcije, laboratorija koji se bave sigurnošću hrane, ZZJZ, HZPSS-a i drugih zainteresiranih za ovu temu.
 
Svoja iskustva na radionici prezentirali su izlagači prema sljedećem rasporedu:
Paraziti u proizvodima ribarstva: Mario Rogošić, MPRRR, Uprava za veterinarske inspekcije
 
Paraziti u proizvodima ribarstva – vrednovanje postupaka sanitacije: Panayota Elziere, Ministarstvo hrane, poljoprivrede i ribarstva, Francuska
 
Parazitarne invazije riba kao ekonomski problem – iskustvo iz zemlje članice, Italija: Giuseppe Palma, Direktor Veterinario Mercato Ittico, Pozzuoli, Italija
 
Paraziti u proizvodima ribarstva: David di Cave, Direktor, Dijagnostički laboratorij za parazitarne bolesti, Sveučilišna bolnica "Tor Vergata" Rim, Italija
 
Kvalitativna istraživanja rizika od parazita – percepcija potrošaća i upravljane rizikom od strane stručnih službi: Gervaise Debucquet, Izvanredni profesor, Audencia-School of Management, Nantes, Francuska 
 
Parazitarne invazije riba – pristup problemu od strane službene inspekcije, iskustvo iz zemlje članice, Portugal: Pedro Margarido, Direcção Geral de Veterinária, Direcção de Serviços de Higiene Pública Veterinária, Portugal
 
Histamini u riboprerađivačkoj industriji: Panayota Elziere, Ministarstvo hrane, poljoprivrede i ribarstva, Francuska
Na kraju radionice slijedila su konkretna pitanja koja su potaknula raspravu i iznjela naša iskustva i mišljenja vezana za spomenutu problematiku.
 
                                                            Područni odjel HZPSS-a Osječko-baranjske županije
                                                                        mr. sc.  Boris Župan, dr. med.vet.
                                                                       viši stručni savjetnik za ribarstvo
Pripremi za ispis