Primjena smeđih morskih algi u poljoprivredi

Prisutni su bili i suradnici za nitrate svih triju županija na kojima se provodi Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi: Varaždinske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske, predsjednik udruge svinjogaca Vukovarsko-srijemske županije, te članovi udruga proizvođača svinja i goveda Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. 

Uvodnim riječima skup je pozdravila predstavnica konzorcija „Brod“ Zdenka Agostini, predstavivši ukratko tematsko područje, predavače i djelatnost tvrtke, te mogućnosti uključivanja u Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi. Nakon toga nazočne je pozdravila i domaćica, načelnica općine Vrpolje, Ankica Zmaić, naglasivši kako sve više mladih na području općine ostaje na obiteljskim gospodarstvima i nastoji unaprijediti dosadašnju proizvodnju. Općina je to prepoznala i provela izmjene prostornog plana, te je sada povećan broj uvjetnih grla koja se mogu uzgajati na gospodarstvu, a time i mogućnost povećanja ekonomičnosti proizvodnje.

Potom se voditelj tvrtke „Eko-proizvodnja“, Vladimir Starčević, osvrnuo na aktualne propise vezane uz Nitratnu uredbu, te ukazao na široke mogućnosti primjene prirodnih preparata na bazi smeđih morskih algi, koji se već više desetljeća uspješno primjenjuju u ratarstvu, vinogradarstvu, vinarstvu, voćarstvu, povrtlarstvu, hranidbi životinja, obradi stajskog gnoja, pročišćavanju otpadnih voda i zaštiti okoliša.

Slijedilo je izlaganje poljoprivrednog savjetnika Davorina Pamića o praktičnoj primjeni preparata na bazi morskih algi u ratarstvu i vinogradarstvu, u kojem je naglasio učinak algi kao stimulatora rasta cijele biljke i povećanja kapaciteta zadržavanja vode, kao i otpornosti biljaka na nepovoljne uvjete okoliša. Potom je Nikica Modrić iznio neke primjere iz svog bogatog veterinarskog iskustva u primjeni proizvoda od algi u svinjogojskoj i govedarskoj proizvodnji – od poboljšanja uvjeta u biozoni životinja uslijed smanjenja koncentracije amonijaka i sumporovodika, bolje konverzije i prirasta u tovu, do osobito zanimljive primjene u lagunama i ostalim spremnicima stajskog gnoja. Naime, poznato je da se pri nakupljanju gnojovke u spremnicima često stvara kora na površini, koju je potrebno dobro promiješati prije pražnjenja laguna.

Pritom dolazi do jače emisije štetnih plinova i nastanka neugodnih mirisa. Djelovanjem proizvoda na bazi algi gnojovka se homogenizira, a neugodni mirisi u velikoj mjeri reduciraju. Prema riječima gospodina Modrića, upravo zbog te činjenice znalo je doći do naglog poboljšanja međususjedskih odnosa.

Prisutnima se zatim obratila i direktorica tvrtke „Ecoland“ Iva Ćurić, koja je predstavila rezultate znanstvenih istraživanja vezanih uz primjenu proizvoda od algi, te široku primjenu proizvoda i na drugim područjima koja nisu direktno vezana uz ratarstvo i stočarstvo. Na primjer, bila je zanimljiva činjenica da ih i NATO primjenjuje za održavanje svog voznog parka, koristeći alge za biološku razgradnju masnoća, mazuta, nafte i benzina. Osim toga, alge se primjenjuju i u stabiliziranju nasipa, protiv erozije tla, pročišćavanju otpadnih voda i kompostiranju.

Uslijedila su mnoga pitanja prisutnih stočara vezanih uz mogućnost prijave i ostvarenja sredstava iz Fonda APCP Projekta, postupaka potrebnih za legalizaciju postojećih stočarskih objekata, te praktičnu primjenu proizvoda od algi u tretiranju staja i odlagališta za stajski gnoj – od doze, koncentracije, razdoblja primjene, isplativosti i dostupnosti, te referenci, odnosno konkretnih podataka o ostvarenim poboljšanjima u proizvodnji. Razmjena iskustava bila je vrlo zanimljiva, stoga su organizatori najavili i skori nastavak predavanja.        

 

                                                                       Područni odjel HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije
Katrin Gnjidić, dr. vet. med., suradnica za nitrate
 
 
Pripremi za ispis