Reforma sustava potpora u poljoprivredi

Župan vukovarsko-srijemske županije Božo Galić kratkim je uvodom pozdravio brojne zainteresirane poljoprivredne subjekte, za koje je i Velika vijećnica bila gotovo premala. Nazočni su bili predstavnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, Hrvatske poljoprivredne agencije, Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Hrvatske gospodarske i obrtničke komore, jedinica lokalne samouprave, poljoprivrednih zadruga, udruga poljoprivrednih proizvođača i brojni poljoprivrednici iz cijele županije.

Nakon županove uvodne riječi, državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Stjepan Mikolčić iscrpno je predstavio reformu sustava poljoprivredne potpore u Hrvatskoj u razdoblju 2010.-2013. Upoznao je prisutne sa skorim zatvaranjem vrlo zahtjevnog 11. pregovaračkog poglavlja, te podjelom potpora na prvi i drugi stup, odnosno na sustav izravnih plaćanja i tržišne potpore, te ruralni razvoj. Odobreni financijski okvir iz proračuna Europske Unije iznosi gotovo 800 milijuna eura godišnje, što je oko 50% više od sadašnjih sredstava potpora koja se ulažu u poljoprivredu. Potpore u prvom stupu iznosit će oko 300 eura/ha, a iz drugog stupa moguće je ostvariti još dodatnih 200 eura. U proteklom razdoblju bilo je čak 270 vrsta potpora, sadašnjim propisima definirano je 37 potpora uz dodatna plaćanja za osam osjetljivih sektora – mlijeko, krave dojilje, tov goveda, ovčarstvo i kozarstvo, šećer, duhan i maslinovo ulje.

vinkovci_skup.jpg

Za realizaciju tih 800 milijuna eura potrebno je ispuniti uvjete višestruke sukladnosti vezane uz zaštitu okoliša, sigurnosti hrane, dobrobiti životinja i dobre poljoprivredne prakse. Stoga je od velike važnosti da se u projekte uključuju svi nadležni subjekti, istaknuo je Mikolčić, kako bi se poljoprivrednici upoznali sa svim uvjetima koje treba ispuniti. Tu je posebno spomenuo Nitratnu direktivu kao jednu od odrednica visine potpora, a u okviru koje će biti potrebno izgraditi vodootporne spremnike za stajski gnoj za najmanje 6 mjeseci, te napomenuo da postoji i projekti koji takva odlagališta sufinanciraju. Jedan od njih je i Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi. Potom je gospodin Mikolčić ukratko predstavio sustav raspolaganja državnim zemljištem, naglasivši da jedinice lokalne samouprave tu imaju veliku odgovornost.

Nakon predstavljanja reforme potpora, Zdravko Tušek, pomoćnik ravnatelja za registre i izravna plaćanja Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju upoznao je prisutne s ARKOD sustavom, koji se već u velikoj mjeri provodi na terenu, a uskoro će započeti i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. 

Slijedila je živa diskusija o predstavljenim temama i postavljanje pitanja, koja su pretežno bila vezana uz raspolaganje državnim zemljištem. Gospodin Mikolčić i Tušek uputili su poljoprivredne proizvođače na moguća rješenja spornih situacija, koje velikim dijelom mogu riješiti jedinice lokalne samoprave, a župan Galić još je jednom istaknuo važnost pripreme poljoprivrednika za ispunjavanje uvjeta višestruke sukladnosti radi ostvarivanja maksimalnog iznosa potpora nakon ulaska Hrvatske u EU.   

Područni odjel HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije
Katrin Gnjidić, dr. vet. med.,
suradnica za nitrate
Pripremi za ispis