Obavijest o poništenju natječaja iz Mjera 5., 6., 8. i 9. iz 2009. godine

Mjera 5. Ulaganja u obiteljska poljoprivredna gospodarstva, uzgajališta riba školjaka, privatne šume te uzgoj divljači (objekti i oprema za poljoprivrednu, akvakulturnu, šumarsku i lovačku proizvodnju) pod nazivom: „Kalcifikacija/kalcizacija poljoprivrednih površina” (Klasa: 320-01/09-01/85, Urbroj: 525-12-2-0460/09-1);

Mjera 6. Prerada, skladištenje i trženje poljoprivrednih, ribarskih i šumarskih proizvoda pod nazivima:

– „Pilot program razvitka proizvodnje i prodaje tradicionalnih ili inovativnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda“ (Klasa: 320-01/09-01/81, Urbroj: 525-12-2-0460/09-1),

– „Program uređenja i opremanja objekata za preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG-ima)“ (Klasa: 320-01/09-01/83, Urbroj: 525-12-2-0460/09-1);

– „Opremanje prodajnih mjesta namijenjenih za izravnu prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG-u)“ (Klasa: 320-01/09-01/82, Urbroj: 525-12-2-0460/09-1);

Mjera 8. Obnova i razvitak sela i seoskog prostora (ruralna infrastruktura, zaštita okoliša, uređenje zemljišta, ribarstvo, šumarstvo, lovstvo, diverzifikacija djelatnosti) pod nazivom „Poboljšanje infrastrukture u ruralnim područjima“ (Klasa: 320-01/09-01/79, Urbroj: 525-12-1-0453/09-1);

Mjera 9. Razvoj seoskog, lovnog i ribolovnog turizma pod nazivom "Sufinanciranje tematskih puteva" (Klasa: 320-01/09-01/80, Urbroj: 525-12-1-0540/09-1).

MINISTAR

Petar Čobanković

 

 

Pripremi za ispis