Zimska predavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Tako je i ove godine u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Do sada su održani skupovi u Bošnjacima, Privlaci, Rokovcima/Andrijaševcima, Štitaru, Otoku, Vrbanji, Starim Mikanovcima, Ivankovu, Lipovcu, Nuštru, Markušici, Lovasu, Gunji, Babinoj Gredi, Nijemcima, Tordincima, Račinovcima, a preostala predavanja bit će u Gradištu, Drenovcima, Rajevom Selu, Berku, Starim Jankovcima, Bogdanovcima, Šarengradu, Bapskoj, Jarmini, Mirkovcima, Vinkovcima, Negoslavcima, Sotinu, Trpinji i Borovu.  

Teme prezentacija su uistinu raznolike – od načina provedbe sustava identifikacije zemljišnih čestica (ARKOD), mogućnosti ostvarenja sredstava iz pretpristupnih fondova, uključivanja poljoprivrednika u porezni sustav, Zakona o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakona o trošarinama, primjene mjera dobre poljoprivredne prakse, zimske zaštite voćaka, mehanizacije, kalibracije prskalica do Uredbe o nitratima, Projekta kontrole onečišćenja u poljoprivredi i Pravilnika o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji. U sva predavanja aktivno su se uključivali i vanjski suradnici: predstavnici Osječkog poljoprivrednog instituta, oplemenjivačkih kuća, proizvođača sredstava za zaštitu bilja protiv bolesti i štetnika, te predstavnici ureda za međunarodnu suradnju i poljoprivrednih zadruga.

Susreti su bili vrlo zanimljivi, poljoprivrednici su pažljivo slušali izlaganja i obrazloženja postupaka koja će im u skoroj budućnosti biti vrlo potrebna. Najčešća pitanja bila su vezana uz modele izravnih plaćanja, postupka upisa u registar poreznih obveznika, rješavanje problema poljoprivrednih površina koje se obrađuju, a nisu u vlasništvu ili najmu, konkretne korake prijave na natječaj za sredstva iz IPARD programa, provedbe ograničenja izvoza stajnjaka na poljoprivredne površine…Bilo je i šaljivih pitanja koja su razbijala ozbiljnost dužih predavanja, kao na primjer oko ograničenja količine alkohola po članu domaćinstva i utvrđivanja područja otežanih uvjeta gospodarenja uslijed velike količine blata. No, koncentracija se nakon malih upadica brzo vraćala, pa bi se nakon predavanja i rasprava sudionici razilazili bogatiji za nova korisna saznanja iz raznih područja poljoprivrede.  

 

Područni odjel HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije
Tatjana Oršolić, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica za stočarstvo
Katrin Gnjidić, dr. vet. med., suradnica za nitrate

 

Pripremi za ispis