Dan sira Karlovačke županije

Dan sira Karlovačke županije održat će se 21. prosinca 2009 godine u hotelu Grabovac u općini Rakovica, prema sljedećem programu:

– 10:30 sati         Otvaranje 7.  izložbe sireva Karlovačke županije

 – 10:30 -17:00    Izložba sireva, predstavljanje proizvođača, degustacija i prodaja sireva

 – 11:00 -11:30   Predstavljanje projekta „Cesta sira Karlovačke županije“; prof. dr. sc. Damir  Kovačić; Agrarno savjetovanje

– 11:30- 12:00    Važnost ocjenjivanja sireva i stručna edukacija za ocjenjivače;   doc. dr. sc. Samir Kalit, Zavod za mljekarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– 12:00 – 13:30  I dio ocjenjivanja sireva

– 13:30 – 14:00   Pauza za kavu

– 14:00 – 16:00   II dio ocjenjivanja

– 16:00 – 16:15   Prikaz filma: „Stari zanati Kordunaškog kraja“, Terra, PZ Slunj

– 16:15 – 17:00  Aukcija umjetničkih slika; Terra, PZ Slunj i Fortuna Art Zagreb

– 17:00 sati        Proglašenje rezultata ocjenjivanja

                             Dodjela nagrada

Pozivamo Vas da nam svojim dolaskom ukažete čast, a proizvođačima sireva Karlovačke županije potporu u njihovom daljnjem radu.

Područni odjel HZPSS-a Karlovačke županije
Višnja Magdić, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica za stočarstvo
Pripremi za ispis