Radionica o IPARD programu u Hrvatskoj

Tugomir Majdak, načelnik Sektora za upravljanje programima ruralnog razvoja EU predstavio je IPARD program, mjere, potencijalne korisnike te kriterije za dobivanje novčanih sredstava.

„Prioritetni cilj IPARD programa je poboljšanje tržišne efikasnosti i provedbe EU standarda, pripremne aktivnosti za provedbu poljoprivredno – okolišnih mjera i LEADER-a te razvoj ruralne ekonomije“, istaknuo je Majdak predstavljajući Mjere 101 i 103.

Mjera 101 pokriva ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice. Krajnji korisnici Mjere 101 jesu poljoprivredna gospodarstva u skladu s odredbama Zakona o poljoprivredi, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, 100 % u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.

Sredstva potpore iz IPARD programa za Mjeru 101 osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega EU sudjeluje sa 75% udjela, a RH s 25%.  Minimalna ukupna vrijednost ulaganja po projektu ograničena je na 13.500 EUR.  Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivog ulaganja po korisniku ograničena je na 900.000 EUR, osim u sektoru jaja gdje gornja granica može iznositi do 2.000.000 EUR u slučaju da se ulaganje odnosi na udovoljavanje standardima Zajednice u skladištenju/rukovanju gnojivom i u uzgojnim sustavima koji poštuju uvjete određene Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (NN 136/05 i 101/07) u jednom projektu.

Unutar IPARD programa dozvoljeno je maksimalno pet prihvatljivih ulaganja po korisniku. Prijava za sljedeće ulaganje može se podnijeti tek nakon izvršenog konačnog plaćanja za prethodno ulaganje.

Mjera 103obuhvaća unapređenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice.Krajnji korisnici su obrti i poduzeća 100 % u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i Grada Zagreba, u sustavu PDV, te registrirani za predmetnu djelatnost i nalaze se u rangu mikro, malih i srednjih tvrtki.
Objekti koji zadovoljavaju standarde Zajednice nisu prihvatljivi za ulaganje u okviru ove mjere.

Kroz Mjeru 103 može se dobiti iznos potpore do 50% od iznosa ukupno dozvoljenih ulaganja. Minimalna ukupna vrijednost ulaganja/projektu iznosi  33.800 EUR (250.000 ,00 kn), a  maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivog ulaganja/korisniku kroz vrijeme trajanja IPARD-a iznosi 3.000.000 EUR-a (21.900.000,00 kn) , od kojih ukupna ulaganja u sektoru maslinarstva ne mogu biti veća od 500.000 EUR (3.650.000,00 kn).

Dozvoljeno je maksimalno pet prihvatljivih ulaganja po korisniku. Prijava za sljedeće ulaganje može se predati samo nakon izvršene isplate za prethodno ulaganje

O administrativnoj proceduri prijave na natječaj, potrebnoj dokumentaciji te načinima popunjavanja obrazaca govorila je Dubravka Međimurec, iz Odjela za odobrenje projekata u SAPARD/IPARD programu. Kako napraviti dobar poslovni plan i ekonomsko-financijsku analizu predstavio je Tomislav Kolak iz Odjela za odobrenje projekata u SAPARD/IPARD programu.

U poslijepodnevnom dijelu radionice svi nazočni su upoznati s načinima odobravanja projekata, kontrolama na terenu te odobrenjima isplata novčanih potpora.

Detaljne informacije o IPARD-u, Mjerama 101 i 103 mogu se pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja www.mps.hr  te na mrežnim stranicama HZPSS-a www.hzpss.hr, u rubrici Projekti – IPARD.

Ured ravnatelja – Odjel za informiranje i izdavaštvo
Željana Ivanuš, načelnica

 

Pripremi za ispis