Dani mandarina u Opuzenu

TEME PREDAVANJA:

1. Rezidba mandarina; predavač Ivo Batinović dipl. ing.

2. Zaštita mandarina u integriranoj proizvodnjiI; predavač Ivana Tomac Talajić dipl. ing.

3. Zaštita mandarina od elementarnih nepogoda; predavač Ljiljana Mustapić dipl. ing.

Pozivamo kolege, proizvođače i sve zainteresirane, da prisustvuju predavanju kako bi svojom nazočnošću uveličali tradicionalnu manifestaciju.

Područni odjel HZPSS-a Dubrovačko-neretvanske županije
mr. sc Jure Lubina., viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis