Nova svinjogojska farma vrijedna 18 milijuna kuna

Farma će biti površine 4.500 m2, a godišnje će na tržište isporučiti 8.000 izrazito mesnatih tovljenika hibrida, koji su novost na hrvatskom tržištu. »Kod HBOR-a smo realizirali kredit od 13 milijuna kuna, a od proizvođača robni kredit od oko milijun kuna» kaže Aco Gašparić, te dodaje kako robni kredit podrazumijeva 260 krmača i pet nerasta. Mesnatost toga hibrida je izuzetna, a karakterizira ga i to da jedna krmača na godišnjoj razini u potpuno kontroliranim uvjetima proizvodnje daje 29 do 30 tovljenika, što je za 50% više od sadašnjeg hrvatskog prosjeka.

Farma obitelji Gašparić bit će u cijelosti izgrađena do svibnja 2010. godine. Njezina posebnost ležat će i u najmodernijem potpuno kompjutoriziranom hranidbenom sustavu. Koristiti  će za srijemsku tradiciju neuobičajenu ishranu visoko vlažnim kukuruzom, dakle kukuruzom rasterećenim troškovima sušenja na standardnu vlažnost.

Novitet na novoj farmi je i grupno držanje svinja i ispust za njihov slobodan izlazak na otvoreno, te specijalni gumirani podovi.

Uz činjenicu da je ugovorom osigurano tržište za buduće tovljenike, OPG  Gašparić vjeruje kako će sve svoje obveze redovito servisirati.

 

 
                                                                                  Područni odjel HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije
                                                                                   Nada Matić, dipl. ing. agr,
stručna savjetnica za stočarstvo
Pripremi za ispis