Projekt Kontrole onečišćenja u poljoprivredi predstavljen u Drenovcima
Odaziv stočara bio je veći od očekivanog – dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, čak se tražila i stolica više. Pročelnik županijskog Upravnog odjela za poljoprivredu Andrija Matić srdačno je pozdravio brojne svinjogojce, nakon čega je svoje izlaganje započeo Branimir Antoljak iz Odjela za označavanje i evidenciju domaćih životinja HPA.

Budući da veliki broj svinjogojaca već provodi samostalno označavanje životinja na vlastitom gospodarstvu, publici je veliki dio izlaganja bio poznat. Unatoč tome, pažljivo su pratili izlaganje. Pravilnikom o obveznom označavanju i registraciji svinja iz 2007. određen je jedinstveni sustav označavanja i registracije svinja. Cilj je praćenje svinja od rođenja do kraja života radi kvalitetnije provedbe mjera zaštite zdravlja ljudi i životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, kontrole prometa svinja, provedbe praćenja sljedivosti proizvoda životinjskog podrijetla, zaštite potrošača i kontrole kakvoće stočarskih proizvoda.

Temeljnu bazu podataka o svim gospodarstvima i lokacijama na kojima se drže ili obitavaju domaće životinje unutar Republike Hrvatske predstavlja Registar farmi. Svako gospodarstvo u Registru evidentirano je pod jedinstvenim i neponovljivim identifikacijskim brojem (JIBG). Označavanje životinja (ušnim markicama ili tetoviranjem) obavljaju pravne ili fizičke osobe, odnosno posjednici svinja, ovlaštene veterinarske organizacije, veterinarske službe i HPA. Posjednici mogu označavati svinje na vlastitom gospodarstvu ako su osposobljeni za označavanje i o tome posjeduju potvrdu HPA. Svi ovlašteni označavatelji registrirani su u bazi ovlaštenih označavatelja koja je sastavni dio jedinstvenog registra svinja. Posjednik životinje sam odabire svog označavatelja i snosi troškove označavanja svinja.

U prometu svinja obvezna je primjena putnih listova. Svaki putni list ima vlastiti serijski broj koji je u Registru povezan sa JIBG-om i brojem Identifikacijske kartice gospodarstva posjednika koji ga je kupio. Sastoji se od tri primjerka koji se nalaze u zajedničkom bloku, a izdani putni list posjednik je dužan držati na svom gospodarstvu najmanje tri godine. Gospodin Antoljak osobito je naglasio da se putni list ne smije posuđivati niti preprodavati, budući da bi se na taj način dobili pogrešni podaci o kretanju životinja, što može imati vrlo ozbiljne posljedice.

Nakon predavanja uslijedila je živa rasprava oko praktičnih pitanja, najviše vezanih uz promet svinja na sajmovima. Potom su prisutne stočare pozdravile stručne savjetnice za stočarstvo Tatjana Oršolić i Nada Matić, te suradnica za nitrate Katrin Gnjidić. Veći broj stočara na ovom području preko medija i kontakata sa HZPSS-om i Uredom za poljoprivredu upoznat je s Projektom kontrole onečišćenja u poljoprivredi i mogućnošću dobivanja do 450.000 kuna ili 75% bespovratnih sredstava iz darovnice Svjetske banke za izgradnju ili rekonstrukciju odlagališta za stajnjak i nabavu opreme.

Stoga je ovom prilikom bilo više riječi o globalnim i razvojnim ciljevima Projekta, a osobito o ekonomskoj koristi koju stočar može ostvariti pridržavajući se načela dobre poljoprivredne prakse (DPP). Odličan primjer primjene DPP-a je provedba plana gnojidbe koji proizlazi iz analize tla, pa se odgovarajućom, ciljanom zamjenom skupih mineralnih gnojiva stajnjakom uz zaštitu zraka, vode i tla mogu ostvariti znatne financijske uštede, što danas sve više dobiva na važnosti. Projekt je predstavljen i pomoću letka tiskanog u suradnji sa županijskim Upravnim odjelom za poljoprivredu I na ovom skupu uočene su poteškoće koje postoje kod potencijalnih korisnika sredstava Fonda za ublažavanje nitrata. Naime, veliki broj svinjogojaca nije riješio pitanje legalizacije postojećih stočarskih objekata. Budući da je to jedan od uvjeta za pristupanje natječaju, time je znatno smanjena mogućnost dobivanja sredstava. Gospodin Matić zainteresirane je svinjogojce podsjetio na pomoć koju županijski Odjel za poljoprivredu pruža u rješavanju tog važnog pitanja u obliku vrlo povoljnih županijskih kredita, te naglasio važnost tog procesa u svjetlu povećanja mogućnosti ostvarivanja sredstava iz raznih fondova namijenjenih poljoprivrednicima. I na kraju, poziv svima da se uključe i postanu korisnici investicijskog fonda Projekta te da na taj način poboljšavaju kvalitetu proizvodnje na svom gospodarstvu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u urede HZPSS-a.

Područni odjel HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije
Katrin Gnjidić, dr. vet. med.,
stručna suradnica za nitrate na projektu Kontrole onečišćenja u poljoprivredi
 
Katrin Gnjidić, dr. vet. med.
stručni suradnik za nitrate na projektu Kontrole onečišćenja u poljoprivredi

Pripremi za ispis